Работата на тапицерите е да покриват и подплатяват мебели и може да се извършва в две сфери – цялостно или частично тапициране на нови мебели в производствени фабрики или претапициране на стари и антични мебели. Към задълженията на тапицерите спадат:…