ECS карта за електротехници

Всички вероятно знаете, че за да работите на строителен обект във Великобритания ви трябва CSCS карта. Еквивалента на тази кара за елекроиндустрията представлява ECS-картата /Electrotechnical Certification Scheme/. Ако искате да започнете нова кариера като електротехник тази карта ви е абсолютно…

Кандидатстване за ECS карти с квалификации, придобити извън Обединеното кралство

От Електротехническата схема за сертифициране (ECS) може да се възползва всеки, който е в състояние да докаже, че притежава официални квалификации в индустрията, които отговарят на изискванията за квалификация за професията в Обединеното кралство и кандидатстването за JIB. Има два…

Златна карта ECS Installation Electrician – общи условия

За да кандидатствате за тази карта е необходимо да имате Level 3 NVQ за електротехник в UK (или да сте преминали чиракуване/официално обучение по електротехника в Обединеното кралство). Ако не сте квалифицирани за Level 3 NVQ или не можете да…

Монтажниците на алармени системи поставят и обслужват електронни системи, които контролират достъпа до сгради или помещения и сигнализират при улавяне на натрапници. Те могат да монтират алармените системи в жилищни сгради, офиси, магазини, обществени сгради и др. Задълженията на монтажниците…

Техниците на електроуреди се занимават с поддръжката и ремонта на всякаква бяла и черна техника, като например перални, хладилници, печки, телевизори, уредби и т.н. Към задълженията им спадат: Посещения в дома на клиента за поддръжка или ремонт на електроуреди; Поставяне…

Част от задълженията на електротехника са да поставя, да поправя и да изпробва електроинсталации. Електротехниците най-често работят по домовете на хората, в офиси и публични сгради. Основната им работа е да проверяват електроинсталациите дали са безопасни за околните и ако…