Техниците на електроуреди се занимават с поддръжката и ремонта на всякаква бяла и черна техника, като например перални, хладилници, печки, телевизори, уредби и т.н. Към задълженията им спадат: Посещения в дома на клиента за поддръжка или ремонт на електроуреди; Поставяне…