Работниците във фермите се наемат от фермерите и земевладелците, като тяхната задача е да вършат ръчната работа, която машините не могат. Основно, фермите са 3 вида: Животновъдни; Растениевъдни; Смесени. Работата, която се извършва във фермите зависи от вида на фермата…