Професия “Работник във ферма”

Работниците във фермите се наемат от фермерите и земевладелците, като тяхната задача е да вършат ръчната работа, която машините не могат. ...