Основната работа на бояджиите е да нанасят бои и лакове с цел декоративен завършек или защита на дадена повърхност. За извършването на тези дейности се използват пистолети за боядисване, четки, валяци и др. оборудване. Всеки бояджия трябва да знае кога…