Златна карта ECS Installation Electrician – общи условия

За да кандидатствате за тази карта е необходимо да имате Level 3 NVQ за електротехник в UK (или да сте преминали чиракуване/официално обучение ...

Работа като електротехник – обща информация и обучение

Част от задълженията на електротехника са да поставя, да поправя и да изпробва електроинсталации. Електротехниците най-често работят ...