Златна карта ECS Installation Electrician – общи условия

За да кандидатствате за тази карта е необходимо да имате Level 3 NVQ за електротехник в UK (или да сте преминали чиракуване/официално обучение по електротехника в Обединеното кралство). Ако не сте квалифицирани за Level 3 NVQ или не можете да…

Част от задълженията на електротехника са да поставя, да поправя и да изпробва електроинсталации. Електротехниците най-често работят по домовете на хората, в офиси и публични сгради. Основната им работа е да проверяват електроинсталациите дали са безопасни за околните и ако…