Операторите на строителна техника управляват машини, които се използват в строежите на сгради, пътища, железопътни линии и в лесовъдството. Такива машини са багери, булдозери, самосвали, платформи, кранове, мотокари и др. Освен управлението на строителната техника, операторите имат задължението да сменяват…