Професия „Оператор строителна техника“

Операторите на строителна техника управляват машини, които се използват в строежите на сгради, пътища, железопътни линии и в лесовъдството. ...