Работата на шпакловчиците е да размесват и нанасят различни видове мазилки по външни и вътрешни стени, подове, тавани и др. повърхности, за да ги подготвят за декорация или боядисване. Полагането на външни декоративни мазилки също е част от работата. Шпакловчиците…