Монтажниците на метални конструкции полагат и използват стоманени прътове и мрежи за подсилване на бетона в различните конструкции.  Те могат да работят в различни сфери, като например в търговското и индустриалното развитие, жилищното строителство, пътно строителство и др. Към основните…