Професия „Монтажник на метални конструкции“

Монтажниците на метални конструкции полагат и използват стоманени прътове и мрежи за подсилване на бетона в различните конструкции.  ...