Корабостроителните инженери отговарят за дизайна, конструкцията и ремонта на плавателни съдове, като кораби, лодки, подводници и др. Към служебните им задължения спадат следните: Координация на работата между инженерите и екипите; Направа и проверка на конструкцията и съоръженията на плавателните съдове;…

Технолозите на хранителни продукти работят в областта на развитието на храните и напитките. Те проверяват дали продуктите са безопасни за крайния потребител. Към задълженията на технолозите спадат: Намиране на начини за поддържане свежестта, безопасността и атрактивността на храните; Откриване на…

Машинните инженери се занимават с дизайна, проектирането, изграждането и поддръжката на машини и компоненти, намиращи приложение в множеството индустрии. Независимо от сферата, в която работят, те се занимават с три основни неща: Проучване и развитие – изобретяват се нови продукти…

Работата на селскостопанските инженери е да проектират, поправят и инсталират машини и оборудване за селското стопанство и лесовъдството. Те дават съвети и планират различни земеделски проекти. Селскостопанските инженери могат да бъдат наети от различни компании, като задълженията им варират от…

Работата на инженерите е доста интересна и увлекателна. Като инженер вие ще имате възможност да строите и поправяте неща, които ще улеснят живота на хората и ще ги карат да се чувстват по-добре. Специализацията като инженер може да бъде в…

Ако искате да станете архитект преди всичко ще трябва да умеете да рисувате и чертаете технически и разбира се, да ви влекат науките. Работата като архитект е разнообразна, защото ще се занимавате с различни проекти. Обстановката на работа също винаги…