Професия „Корабостроителен инженер“

Корабостроителните инженери отговарят за дизайна, конструкцията и ремонта на плавателни съдове, като кораби, лодки, подводници и др. ...

Професия „Машинен инженер“

Машинните инженери се занимават с дизайна, проектирането, изграждането и поддръжката на машини и компоненти, намиращи приложение в ...

Необходимо обучение и квалификации за да работите като инженер

Работата на инженерите е доста интересна и увлекателна. Като инженер вие ще имате възможност да строите и поправяте неща, които ще улеснят ...