Корабостроителните инженери отговарят за дизайна, конструкцията и ремонта на плавателни съдове, като кораби, лодки, подводници и др. Към служебните им задължения спадат следните: Координация на работата между инженерите и екипите; Направа и проверка на конструкцията и съоръженията на плавателните съдове;…

Машинните инженери се занимават с дизайна, проектирането, изграждането и поддръжката на машини и компоненти, намиращи приложение в множеството индустрии. Независимо от сферата, в която работят, те се занимават с три основни неща: Проучване и развитие – изобретяват се нови продукти…

Работата на инженерите е доста интересна и увлекателна. Като инженер вие ще имате възможност да строите и поправяте неща, които ще улеснят живота на хората и ще ги карат да се чувстват по-добре. Специализацията като инженер може да бъде в…