Работата на селскостопанските инженери е да проектират, поправят и инсталират машини и оборудване за селското стопанство и лесовъдството. Те дават съвети и планират различни земеделски проекти. Селскостопанските инженери могат да бъдат наети от различни компании, като задълженията им варират от…