Технолозите на хранителни продукти работят в областта на развитието на храните и напитките. Те проверяват дали продуктите са безопасни за крайния потребител. Към задълженията на технолозите спадат: Намиране на начини за поддържане свежестта, безопасността и атрактивността на храните; Откриване на…