Корабостроителните инженери отговарят за дизайна, конструкцията и ремонта на плавателни съдове, като кораби, лодки, подводници и др. Към служебните им задължения спадат следните: Координация на работата между инженерите и екипите; Направа и проверка на конструкцията и съоръженията на плавателните съдове;…