Професия „Машинен инженер“

Машинните инженери се занимават с дизайна, проектирането, изграждането и поддръжката на машини и компоненти, намиращи приложение в ...