Машинните инженери се занимават с дизайна, проектирането, изграждането и поддръжката на машини и компоненти, намиращи приложение в множеството индустрии. Независимо от сферата, в която работят, те се занимават с три основни неща: Проучване и развитие – изобретяват се нови продукти…