Работа като оператор на мотокар

Работата на операторите на мотокар е свързана с натоварване и разтоварване на различни стоки, и преместването им към и от местата за ...