Професия барман

В зависимост от заведението, барманството е професия, която може да се работи с малко знания, но може да се практикува и на високо професионално ниво, с много повече знания. Този бранш е един от най-динамично развиващите се. В резултат на…