Професия „Застрахователен агент“

Застрахователните агенти осъществяват връзката между клиента и застрахователната компания. Тези специализирани лица използват познанията ...