Професия „Рецепционист“

Работата на рецепционистите (наричани още администратори) в хотелите е да карат гостите да се чувстват добре дошли, да се занимават ...