Професия “Секретар”

Работата на секретарките е да осигуряват административна подкрепа на едно или повече отговорни лица в дадена организация. Задълженията ...