Работата на секретарките е да осигуряват административна подкрепа на едно или повече отговорни лица в дадена организация. Задълженията и отговорностите им варират според това в каква компания работят, но в повечето случаи включват: Текстообработка и печатане на писма и документи;…