Помощник счетоводителите водят прецизни финансови досиета и помагат с подготовката на балансите за различните видове бизнеси. Към задълженията на помощник счетоводителите спадат: Балансиране на отчети; Обработка на фактури и други платежни документи; Подготовка на извлеченията за приходи и разходи; Попълване…