Професия „Помощник счетоводител“

Помощник счетоводителите водят прецизни финансови досиета и помагат с подготовката на балансите за различните видове бизнеси. Към ...