Работата на банковите служители е да предлагат консултантски услуги на клиентите и да осигуряват връзка между тях и банката. Те могат да  работят в търговските клонове, където обслужват хората директно или в консултантски центрове, където поддържат връзка с клиентите по…