Изкуството да преговаряш

На пазара се предлагат най-разнообразни стоки и услуги, така че определянето на цената може да се нарече вид изкуство. Ако работите като ...

Професия „Телефонен оператор“

Телефонните оператори работят най-често за отдел „Клиенти“ на повечето компании и организации. Тяхната работа е да отговарят на запитвания ...

Професия „Банков служител“

Работата на банковите служители е да предлагат консултантски услуги на клиентите и да осигуряват връзка между тях и банката. Те могат ...