Професия „Пътнически агент“

Пътническите агенти съветват клиентите си относно техните пътувания, независимо дали те са по работа или за удоволствие. Те могат да ...