Пътническите агенти съветват клиентите си относно техните пътувания, независимо дали те са по работа или за удоволствие. Те могат да продават и пакети за почивки и най-често работят в туристически агенции. Към задълженията на пътническите агенти спадат: Помощ към клиента…