Софтуерните специалисти, известно още като системни програмисти или софтуерни инженери отговарят за направата и развитието на компютърните програми. Към техните задължения спадат следните: Писане на програми, които се използват за контрол на различни машини; Изграждане на бази данни и системи…