Какво представляват професионалните квалификации (NVQ)?

Професионалните квалификации предлагат практически програми за обучение, които ви помагат да опознаете специфични неща за дадена ...

Стажуване в Англия

Стажуването комбинира практическа подготовка в работата и обучение. Като стажант вие ще работите с екип от опитни колеги, ще придобиете ...

Печелете, докато се обучавате в схеми на чиракуване

Висококачествените стажове и схеми за чиракуване могат да бъдат полезни инструменти, които да направят прехода от училище към работа ...