Какво представляват професионалните квалификации (NVQ)?

Професионалните квалификации предлагат практически програми за обучение, които ви помагат да опознаете специфични неща за дадена работа. Има много и различни професионални квалификации, разпределени в нива от Входно ниво до ниво 8. Различните нива и това какъв вид работа можете…

Стажуване в Англия

Стажуването комбинира практическа подготовка в работата и обучение. Като стажант вие ще работите с екип от опитни колеги, ще придобиете умения, необходими ви в работата, ще имате право на платен отпуск и ще учите за тази квалификация – обикновено един…

Печелете, докато се обучавате в схеми на чиракуване

Висококачествените стажове и схеми за чиракуване могат да бъдат полезни инструменти, които да направят прехода от училище към работа по-гладък и да снабдят младите хора с уменията, от които се нуждае пазарът на труда. Печелете, докато чиракувате Светът се променя…