Трудовото заплащане за работа във Великобритания е защитено от редица закони и правила. Всеки човек, който е правомерно назначен на трудова дейност в Англия заслужава справедливо заплащане срещу изпълнената работа. Ако назначените работници, които демострират готовност и желание за работа…

Според законите на държавата всяка жена има правото да си възвърне старото работно място след майчинство продължило 26 седмици. Когато срокът изтече вие правомерно може да се завърнете без да предупредите своя работодател. Просто трябва да спазите административно отбелязаната дата.…

В практиката често възниква въпросът, какво да направим, ако имаме сериозни проблеми на работното място и смятаме, че са ни нарушени правата  от работодателя или от колеги, мениджъри от фирмата за която работим. Нормативнха уредба: Employment Act 2002 (EA), EA(…