„Help to Save“ или как да получите правителствен бонус 1 200 паунда

„Help to Save“ е последната схема, представена от правителството с цел спестяване на лични средства. В добавка, като бонус можете да получите още 1 200 паунда.

Схемата има за цел да подпомогне хората с ниски доходи, които все пак искат да заделят средства настрани. По първоначални проучвания това са около 3 милиона и половина души.

Тези, които имат възможност да спестяват 50 паунда месечно, ще получат паричен бонус от правителството в размер на 600 паунда в края на втората година. Това е половината от сумата, която биха събрали за тези 2 години, ако внасят 50 паунда месечно. При още 2 години спестяване, те ще получат още един такъв бонус.

В крайна сметка този, който е решил да спестява, има спестени 3 600 паунда, 1 200 от които са от правителствения бонус.

От тази схема могат да се възползват всички, които получават working tax credits или universal credit и имат заработка за цялото домакинство, еквивалентно на 6 365 паунда за  2017 година. Няма условия за какво могат да бъдат използвани натрупаните средства.

Схемата е част от пакета от мерки, обявени от правителството за борба с бедността. Други такива инициативи включват помощ на 25 000 млади хора в нужда, както и увеличаването на минималното заплащане на хората между 21 и 24 годишна възраст, което ще увеличи доходите им с 450 паунда годишно.

И тъй като 3 600 паунда далеч не са достатъчни за първоначална вноска за ново жилище, купувачите на жилища могат да се възползват от схемата Help to Buy ISA. Тя позволява на тези, които ще купуват за първи път, да спестят 12 000 паунда, които са необлагаеми с данък, а също и да получат още 3 000 правителствен бонус (50 паунда за всеки 200 спестени).

Схемата Lifetime ISA дава възможност за спестяване за закупуване на жилище за първи път от хора, които са на възраст под 40 години, като за всеки спестен паунд, правителството добавя още 25 пенса. Така ако спестите 4 000 годишно, което е максималната годишна сума за спестяване, ще получите още 1 000 паунда правителствен бонус.

14 Comments to “„Help to Save“ или как да получите правителствен бонус 1 200 паунда”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *