Според законите на държавата всяка жена има правото да си възвърне старото работно място след майчинство продължило 26 седмици. Когато…

„Жълта карта“ е Жълт регистрационен сертификат или административен отговор на държавата за налагане на норми и правила на трудовия пазар…

„Синя карта“ е  или административен отговор на държавата на желаещите да работят без наложенте нормативни ограничения на Великобритания. За съжаление…