PAYE – система за удръжка на данъци от лица, които работят като наети от работодател

Pay As You Earn или накратко PAYE e система, по която се удържа подоходен данък на всички лица, които работят като наети от работодател. Тази система улеснява служителите, защото работодателят им удържа автоматично от заплатата необходимия данък и го внася в Данъчното (HMRC). По този начин вие изплащате данъка си по малко всеки път, когато ви се дава заплата. Отговорността за изпращането на удръжката ви в Данъчното е изцяло на вашия работодател.

Системата PAYE може да бъде използвана и за плащане на други данъци за облагаеми доходи, като например професионална пенсия.

За да ви се удържа точната сума, от Данъчните служби (HMRC) съобщават на вашия работодател каква е тя и той започва да ви я удържа. Те нямат правото да му дават обяснения как е изчислена сумата.

Ако имате и други данъци за плащане, освен тези, които ви се удържат по системата PAYE, вие трябва да попълните данъчна декларация (Self Assessment Tax Return) и да я изпратите в Данъчното. Примери за данъци, заради които ще трябва да попълните декларация са:

  • Допълнителни доходи от отдаване на стая или имот под наем;
  • Доходи от извършена работа или услуга, която не е обвързана с доход и др.

Ако сте получили подобен допълнителен доход, който се облага с данък, вие сте длъжни да уведомите Данъчните служби, за да ви изпратят данъчна декларация, която да попълните и изпратите обратно. Можете да го направите и онлайн на сайта на HMRC, като този вариант е за предпочитане.

Ако в последствие се окаже, че сте надплатили данъците си, вие имате право да поискате възвръщане на надплатената сума от HMRC.

При промяна в обстоятелствата ви трябва задължително да уведомите Данъчното, а не работодателят ви. За целта изпратете писмо до местната данъчна служба и в него опишете какво се е променило.

Всеки данъкоплатец, който плаща данъците си по системата PAYE има личен данъчен код. Когато започнете нова работа трябва да информирате работодателя си, че искате да плащате данъците си по системата PAYE и да му предоставите този код. Ако не знаете кода си може да го потърсите на някой данъчен документ или формуляр, да попитате предишния си работодател или да се свържете директно с Данъчните служби, за да го искате от тях.

В случай, че имате проблеми със системата PAYE може да поговорите с работодателят си, за да се опитате да ги разрешите, а ако той не може да ви помогне ще трябва да се свърже с HMRC за помощ и информация.

One Comment to “PAYE – система за удръжка на данъци от лица, които работят като наети от работодател”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *