При бременност имате право на някои от следните услуги: – Aкушерки, които се намират в болница, медицински център или клиника в месността. Грижите около нормалните бременности и раждания са изцяло тяхна отговорност и не е необходимо да бъдете прехвърлени чрез…