Доброволно осигуряване във Великобритания

Пропуск в плащнето на вноски за осигурителен номер Може да имате пропуски в плащането на вашия осигурителен номер, ако не сте плащали или не сте получавали никакви помощи, на базата на вашият осигурителен номер. Това може да е поради причина,…