Как да си изградим мрежа от бизнес контакти

Всеки бизнесмен знае, че в бизнес средите контактите са пътят към успеха. От намиране на работа в момент на нужда до привличане на нови клиенти и партньори, без добра мрежа от контакти, това няма как да стане. И все пак…