Майчинство

При бременност имате право на някои от следните услуги: – Aкушерки, които се намират в болница, медицински център или клиника в месността. ...

Обратно на работа.

Според законите на държавата всяка жена има правото да си възвърне старото работно място след майчинство продължило 26 седмици. Когато ...