Работата на пожарникарите е да пазят хората и тяхното имущество от пожар, рискови ситуации, спешни услуги, обучаване и даване на съвети за предпазване от пожар. Спешната намеса включва потушаване и контрол на пожари, извеждане на хора от горящи сгради, оказване…