Задължителни стъпки за намиране на работа при получаване на Jobseeker’s Allowance

Има два вида Jobseeker’s Allowance (помощ за временно безработни). Това са contribution-based Jobseeker’s Allowance и income-based Jobseeker’s Allowance. Когато подавате документите ...