Задължителни стъпки за намиране на работа при получаване на Jobseeker’s Allowance

Има два вида Jobseeker’s Allowance (помощ за временно безработни). Това са contribution-based Jobseeker’s Allowance и income-based Jobseeker’s Allowance. Когато подавате документите си за получаване на такъв вид помощ, служителя, който ги приема ще прецени кой вид трябва да получавате. Може…