Правото да ви се плаща в рамките на Обединеното кралство.

Трудовото заплащане за работа във Великобритания е защитено от редица закони и правила. Всеки човек, който е правомерно назначен на ...