Трудовото заплащане за работа във Великобритания е защитено от редица закони и правила. Всеки човек, който е правомерно назначен на трудова дейност в Англия заслужава справедливо заплащане срещу изпълнената работа. Ако назначените работници, които демострират готовност и желание за работа…