Construction Skills Certification Scheme или накратко CSCS е програма за безопасност в строителната индустрия и е задължителна. Целта на тази програма е да обучи всички кандидати на най-основните неща за поддържане на безопасността на работното място. Картата CSCS показва,…

„Жълта карта“ е Жълт регистрационен сертификат или административен отговор на държавата за налагане на норми и правила на трудовия пазар и неговото легално свиване за чужденци. Основен тип „жълти карти“ са два – за студенти и за самонаети лица. Хората…