Отсъствие от работа поради осиновяване

Ако работите и са ви дадени родителски права върху дете или сте на път да осиновявате, имате право на отпуск поради осиновяване или т.нар. ...

Майчинство

При бременност имате право на някои от следните услуги: – Aкушерки, които се намират в болница, медицински център или клиника в месността. ...