В случаи, когато не сте доволни от получени услуги или обслужване от Бюрото по труда или има някакъв друг проблем, свързан с тях, то вие сте в правото си да подадете жалба в местното бюро. Ако не сте ходили лично…