Квалификация „Първа долекарска помощ на работното място“ ниво 3

Квалификацията “Първа долекарска помощ на работното място” е предназначена за хора, които възнамеряват да работят в екип за оказване на спешна помощ на работното място в случай на инцидент или заболяване по време на работа, в съответствие с разпоредбите относно здравето и безопасността от 1981 г.

Според тези разпоредби, работодателят трябва да предостави на работещите подходяща екипировка, работна среда и адекватна помощ при спешен случай. Тези регулации са в сила за всяка компания, включително и за компаниите, в които работят по-малко от 5 души, както и за самонаетите лица. Тъй като лицата, които ще се обучават, ще получат регулирана квалификация, работодателите могат да резервират този курс и да бъдат сигурни, че предоставят качествено обучение за оказване на първа помощ.

Основната роля на работещите в екипите за оказване на спешна помощ на работното място е да съхранят живота на пострадалия, да предотвратят влошаването на ситуацията и да направят необходимото до пристигане на професионална помощ.

Курсът обучава учещите се в жизненоважните умения, необходими за диагностициране и първа помощ при наранявания или заболявания, като акцентът е поставен върху решаването на ситуации, застрашаващи живота, докато не пристигне професионална помощ.

Курсовете са ориентирани приоритетно към придобиване на практически умения. Теоретичната информация е поднесена на достъпен език. Всички правилни действия и мерки са систематизирани стъпка по стъпка в ясни и логични алгоритми, което намалява стреса по време на инцидент и свежда до минимум възможността за допускане на грешки.

Експертите преподаватели използват опита си, за да направят обучението запомнящо се. Това гарантира, че учащите завършват курса уверени в своите умения за справяне в критични ситуации, които могат да възникнат на работното място.

По време на курса получавате умения и знания, които позволяват да окажете адекватна помощ на пострадалия по бърз, сигурен и ефективен начин. Дисциплините, които се покриват са:

 • разбиране на ролята на екипа за спешна помощ на работа
 • отговорности и правилно предаване на информацията за инцидента/заболяването
 • оценка на ситуацията
 • основна хигиена в първата помощ
 • оказване на помощ на безпомощен пациент, който диша
 • оказване на помощ на безпомощен пациент, който не диша
 • оказване на помощ при изгаряния
 • оказване на помощ на работник с епилепсия
 • действия по реанимация
 • анатомия
 • оказване на помощ при леки наранявания
 • контрол на кръвотечението
 • оказване на помощ в случай на шок
 • справяне със задушаване от страна на пациента.

Сертификати се издават на успешно завършилите курса и важат за срок от 3 години.

Ние от HELP 4 BULGARIANS предлагаме обучение и тест за квалификацията „Първа долекарска помощ на работното място“ ниво 3. За връзка с нас звънете на 077 8606 7076 или пишете на и-мейл [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *