Без повече данъчни облекчения? Как Брекзит ще се отрази на вашите спестявания за пенсия

Членството на Великобритания в ЕС си има своите предимства и недостатъци. За британците, решили да се пенсионират извън страната, едно от най-големите предимства е гъвкавостта при правилата за пенсиониране.

Two senior couples having tea outdoors (focus on couple in background)Според сегашните регулации, британците, на които им предстои да се пенсионират извън Великобритания, се радват на правото да получават своята частна и държавна пенсия като част от QROPS (Qualifying Recognised Overseas Pension Scheme) – система, която дава правото да се вземе 30 % от натрупаната сума, освободена от данък, докато за тези, които ще се пенсионират във Великобритания сумата, освободена от данък е 25 % към сегашния момент (септември 2016).

За доста хора, на които схемата за пенсиониране извън пределите на Великобритания е била представена от данъчните служби през 2006 година като директни ползи от Европейската директива, осигуряваща защита за свободно придвижване на капитала, ще бъде изненада да научат, че регулациите биха претърпели промени в следствие от гласуването за излизане на Великобритания от ЕС. Според сегашните правила, представени през 2006 година, гражданите на държавите-членки на ЕС би трябвало свободно да придвижват парите си през държавите от съюза.

След Брекзит гласуването, данъчните служби на Великобритания няма повече да бъдат свързани с директивите на ЕС. Напълно възможно е от тук нататък, след излизане на Великобритания от ЕС, да се търси начин за блокиране на бъдещи трансфери.

Това определено ще има големи последици за британците, които планират да се пенсионират извън Великобритания, както и за гражданите от други държави, които получават пенсия от Великобритания. Това може да накара някои хора да преразгледат плановете си (за пенсиониране в по-слънчеви държави).

where-is-the-best-place-to-retire-to-136403559062603901-160125142022Според закона, който е в сила в момента относно отношенията между Великобритания и останалите страни от ЕС, ако прехвърляте пенсията си от Великобритания (с изключение на държавната пенсия) в схемата за пенсиониране извън Великобритания (QROPS) и пребивавате извън Великобритания за период по-дълъг от 5 години, можете да вземете 30% от натрупаната сума след възраст 55 години и да не платите данък за нея.

За сравнение, пребиваващите във Великобритания са ограничени в тази сума и те имат право да вземат до 25% от натрупаната сума и да платят 20 или 45% данък. Хиляди британски пенсионери извън Великобритания, както и тези, които са в британски пенсионни схеми, са на път да изгубят много, ако гласуването за излизане на Великобритания от ЕС промени закона относно придвижването на капиталите по пенсионните схеми.

Въпроса дали това е възможно, както и много други въпроси, свързани с Брекзит, остава с неясен отговор. От тук нататък плановете за пенсиониране се нуждаят от много добро обмисляне.

16 Comments to “Без повече данъчни облекчения? Как Брекзит ще се отрази на вашите спестявания за пенсия”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *