Влиза ли изобщо в употреба „българската част“ от нашето CV

Влиза ли изобщо в употреба „българската част“ от нашето CVЕвелина Средовска,

www.thebestjobever.co.uk

Това, което съм забелязала от контактите ми с английските работодатели, е, че опитът от България помага. Няма значение в коя държава сме придобили опит, важно е как го представяме в своето CV и мотивационно писмо, а след това – на интервюто.

Ако искате да започнете отново в сферата, в която сте работили в България, ето ви няколко практични съображения и стъпки:

1.Не подценявайте опита, който сте придобили, а напишете на лист хартия всички умения, които имате. Избройте всичко, за което се сещате, и помислете кои от тези качества съвпадат с желаните от работодателя. Поставете се на мястото на компанията: „Ако аз търсех да наема човек за определената позиция, бих ли наел някого с тези умения и качества?“.

2.После направете сверка с реалността. Един от добрите онлайн ресурси е www.nationalcareersservice.direct.gov.uk. Там можете да намерите длъжностни характеристики (Job Description) на стотици позиции, както и уменията, които се изискват за тях. Ако отворите една такава характеристика, можете да прочетете какви са отговорностите на работното място, какви квалификации се изискват и за кого е подходяща тази работа.

3.Сравнете какви умения имате вече и какво се иска от вас. Неща, които за нас, българите, не са от кой знае каква важност, като примерно умението да използваме принтер или да попълваме формуляри, тук могат да се окажат от голямо значение. Умението да работите в екип, както и да поемате инициативата сами, без да се налага шефът да ви напомня, са други качества, които англичаните искат да видят в кандидата. Също помислете за вашите „transferable skills“ – уменията, които сте придобили от училище, университета, предишни работни места и сега можете да използвате в новата си работа. Други акценти, на които се държи при прочита на вашето CV, са комуникационните ви умения, как организирате работния си ден, дали можете да приоритизирате задачите си и да спазвате срокове.

Обмислете предварително за „професионалната рамка“, в която се поставяте по време на интервюто, обяснявайки за вашия опит от България. На едно от интервютата, които имах, ме попитаха дали мога да преговарям с бизнес партньори и да създавам успешни бизнес отношения (to build strong working relationshipswith business partners and stakeholders). Не бях имала възможността да проявя това си умение на Острова до този момент и затова вмъкнах опита си от работата ми в България. Започнах да обяснявам, като използвах някои думи, които знаех, че биха искали да чуят, защото бяха споменати в длъжностната характеристика на позицията, за която ме интервюираха, която внимателно бях прочела.

Проучете компанията и нейните професионални изисквания за конкретната позиция, защото, даже и да имате най-страхотния опит от България или Великобритания, те няма да имат ефект, ако не представите информацията по начин, който да предизвика внимание и интерес.

Затова моят съвет е –да, добавете опита си от България към вашето CV, но напишете само онези неща, които ще ви помогнат да получите работата. CV-то и мотивационното писмо са вашият шанс да покажете на работодателя най-доброто от уменията, които имате, за да можете успешно да ги „продадете“.

Да разгледаме един пример – ако кандидатстваме за административна позиция. Да кажем, че имам предишен опит от България в администрацията на някоя компания, дошла съм във Великобритания и сега си търся подобна позиция. Първо, ще прочета няколко обяви за работа, за да придобия представа какъв тип човек и с какви качества се търси. После ще погледна за определените сертификати и опит, които се изискват. Когато пиша CV-то и мотивационното си писмо, ще се опитам да представя това, което мога да правя, но не за да се изтъкна или да впечатля някого, а по-скоро по начина, по който звучи един търговец, продаващ стоката си. В този специфичен пример аз ще акцентирам на умения като комуникация, работа с другите, компютърна грамотност (като изброя софтуерите, които мога да използвам), умение да използвам всякакви принтери, ксерокси и друго офисно оборудване. Ще обърна и особено внимание на това, че имам опит в телефонната комуникация, в обслужването и в професионалната комуникация с клиентите.

Помнете, професионалният ви опит от България е добре да се спомене, но само в онази му част, която съвпада с изискванията на работодателя.

Източник: в. „БГБен“

15 Comments to “Влиза ли изобщо в употреба „българската част“ от нашето CV”

 1. Быстровозводимые здания – это новейшие конструкции, которые отличаются высокой быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой сооружения, заключающиеся из предварительно произведенных элементов или же модулей, которые имеют возможность быть быстрыми темпами установлены в участке застройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые конструкции из сэндвич панелей цена[/url] обладают податливостью а также адаптируемостью, что позволяет легко изменять а также адаптировать их в соответствии с потребностями клиента. Это экономически выгодное а также экологически надежное решение, которое в последние годы приобрело обширное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это государственный документ, предоставляемый государственными органами, который предоставляет возможность юридически обоснованное разрешение на деятельность на начало работы строительства, реконструкцию, основной реанимационный ремонт или дополнительные типы строительных операций. Этот запись необходим для осуществления фактически различных строительных и ремонтных процедур, и его отсутствие может довести до важными правовыми и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство в москве[/url]?
  Соблюдение законности и контроль. Разрешение на строительство объекта – это способ поддержания соблюдения законов и стандартов в процессе постройки. Удостоверение обеспечивает гарантии соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru/[/url]
  В итоге, разрешение на строительство и модификацию представляет собой существенный инструментом, предоставляющим законность, собственную безопасность и устойчивое развитие стройки. Оно более того представляет собой обязательным мероприятием для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и присутствие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, задействованных в строительной деятельности.

 3. Разрешение на строительство – это официальный документ, предоставляемый органами власти, который дарует юридическое удостоверение разрешение на деятельность на инициацию строительных операций, модификацию, основной ремонт или другие типы строительной деятельности. Этот запись необходим для проведения фактически любых строительных и ремонтных действий, и его недостаток может провести к серьезным юридическими и денежными результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]получить разрешение на строительство в московской области[/url]?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство и реконструкцию объекта – это методика обеспечения выполнения норм и законов в процессе сооружения. Разрешение предоставляет гарантии соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.rns50.ru[/url]
  В в заключении, разрешение на строительство объекта представляет собой важный методом, предоставляющим соблюдение законности, безопасность и устойчивое развитие строительства. Оно к тому же является обязательным поступком для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, вовлеченных в строительный процесс.

 4. Скорозагружаемые здания: экономический доход в каждом кирпиче!
  В современной сфере, где часы – финансовые ресурсы, строения быстрого монтажа стали решением по сути для экономической сферы. Эти современные объекты сочетают в себе устойчивость, финансовую экономию и скорость монтажа, что сделало их оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций[/url]
  1. Молниеносное строительство: Секунды – самое ценное в деловой сфере, и скоро возводимые строения позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно ценно в моменты, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать прибыль.
  2. Финансовая экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто бывает менее, чем у традиционных строительных проектов. Это предоставляет шанс сократить издержки и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это лучшее решение для коммерческих проектов. Они объединяют в себе молниеносную установку, экономическую эффективность и повышенную надежность, что придает им способность оптимальным решением для фирм, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и обеспечивать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих инициатив!

 5. Экспресс-строения здания: финансовая выгода в каждой составляющей!
  В нынешней эпохе, где минуты – капитал, объекты быстрого возвода стали истинным спасением для предпринимательства. Эти прогрессивные сооружения сочетают в себе твердость, финансовую экономию и быстрый монтаж, что обуславливает их лучшим выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Скорость строительства: Часы – ключевой момент в предпринимательстве, и сооружения моментального монтажа обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это преимущественно важно в случаях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать получать доход.
  2. Финансовая экономия: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто бывает менее, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это оптимальное решение для предпринимательских задач. Они включают в себя быстрое строительство, экономическую эффективность и надежные характеристики, что делает их лучшим выбором для фирм, готовых начать прибыльное дело и получать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, наилучшие объекты быстрого возвода для ваших будущих инициатив!

 6. Скоро возводимые здания: финансовая польза в каждой составляющей!
  В современной сфере, где время равно деньгам, скоростройки стали истинным спасением для компаний. Эти прогрессивные сооружения комбинируют в себе высокую надежность, финансовую эффективность и молниеносную установку, что дает им возможность превосходным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Скорость строительства: Моменты – наиважнейший аспект в бизнесе, и скоро возводимые строения обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно ценно в моменты, когда актуально быстро начать вести дело и начать извлекать прибыль.
  2. Экономичность: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, экономические затраты на моментальные строения часто бывает менее, по отношению к традиционным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это идеальное решение для коммерческих проектов. Они обладают эффективное строительство, экономичность и высокую прочность, что позволяет им первоклассным вариантом для предприятий, готовых начать прибыльное дело и извлекать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, лучшие скоростроительные строения для вашей будущей задачи!

 7. Скоро возводимые здания: коммерческий результат в каждой детали!
  В современной действительности, где время – деньги, сооружения с быстрым монтажем стали реальным спасением для коммерческой деятельности. Эти современные объекты комбинируют в себе солидную надежность, эффективное расходование средств и молниеносную установку, что делает их оптимальным решением для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость быстровозводимого здания под ключ цены[/url]
  1. Срочное строительство: Секунды – самое ценное в деловой сфере, и скоростроительные конструкции позволяют существенно сократить сроки строительства. Это особенно выгодно в ситуациях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать получать доход.
  2. Экономия средств: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это первоклассное решение для проектов любого масштаба. Они сочетают в себе быстрое строительство, финансовую выгоду и высокую прочность, что обуславливает их лучшим выбором для предприятий, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать деньги. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, лучшие скоростроительные строения для вашего предстоящего предприятия!

 8. Наши мастерские предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши наиболее дерзкие и оригинальные идеи в области внутреннего дизайна. Мы ориентируемся на создании текстильных занавесей со складками под заказ, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый образ, но и подчеркивают вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]купить плиссе от производителя[/url] – это соединение роскоши и функциональности. Они формируют комфорт, отсеивают свет и консервируют вашу конфиденциальность. Выберите материал, тон и украшение, и мы с с удовольствием создадим портьеры, которые именно подчеркнут натуру вашего интерьера.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы будете в состоянии сформировать портьеры, которые будут сочетаться с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нашей фирме, и ваш жилище станет территорией, где каждый элемент выражает вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]интернет-ресурсе sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные панно со складками у нас, и ваш резиденция преобразится в оазис образа и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поддержим вам осуществить в жизнь свои фантазии о совершенном декоре.
  Создайте свою личную повествование внутреннего оформления с нами. Откройте мир перспектив с текстильными панно со складками под по индивидуальному заказу!

 9. Наши цехи предлагают вам перспективу воплотить в жизнь ваши самые смелые и новаторские идеи в сфере интерьерного дизайна. Мы специализируемся на изготовлении занавесей со складками под по индивидуальному заказу, которые не только делают вашему дому неповторимый лоск, но и подчеркивают вашу личность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе в москве[/url] – это симфония изыска и функциональности. Они генерируют комфорт, отсеивают освещение и поддерживают вашу личное пространство. Выберите материал, оттенок и украшение, и мы с с радостью создадим шторы, которые прямо подчеркнут специфику вашего декорирования.

  Не стесняйтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать шторы, которые будут сочетаться с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нашей бригаде, и ваш обитель станет территорией, где всякий элемент выражает вашу личность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]sun interio1[/url].

  Закажите портьеры со складками у нас, и ваш дворец преобразится в парк лоска и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы предоставим помощь вам осуществить в жизнь личные грезы о идеальном интерьере.
  Создайте свою личную историю интерьера с нами. Откройте мир возможностей с портьерами плиссированными под по индивидуальному заказу!

 10. Эффективное теплосбережение обшивки — счастье и экономичность в жилом коттедже!
  Согласитесь, ваш коттедж заслуживает первоклассного! Воздухонепроницаемость обшивки – не только решение для экономии на отопительных расходах, это инвестиция в благополучие и долгосрочность вашего дома.
  ✨ Почему теплоизоляция с нами-мастерами?
  Квалификация: Специалисты нашей компании – компетентные. Наша команда заботимся о каждой, чтобы обеспечить вашему недвижимости идеальное изоляция.
  Расценки воздухонепроницаемости: Мы ценим ваш бюджетные возможности. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Сколько стоит работа утепление фасада[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вложение в ваше комфортное будущее!
  Сбережение энергии: Забудьте о утечках тепла! Материалы, которые мы используем не только сохраняют тепловую энергию, но и дарят вашему дому новый качество энергоэффективности.
  Оформите свой домовладение теплым и стильным и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]интернет-ресурсе
  [/url]
  Не покидайте свой коттедж на произвольное стечение обстоятельств. Доверьтесь мастерам и создайте уют вместе с нашей командой!

 11. Эффективное тепловая изоляция внешних стен — радость и экономия в личном здании!
  Согласитесь, ваш коттедж заслуживает превосходного! Теплосбережение фасадов – не исключительно решение для экономии на отоплении, это вкладывание в комфорт и долголетие вашего домовладения.
  ? Почему воздухонепроницаемость с специалистами?
  Профессионализм: Наша команда – профессионалы своего дела. Наш коллектив заботимся о каждой конкретной, чтобы обеспечить вашему жилью идеальное тепловая изоляция.
  Цена воздухонепроницаемости: Наша бригада ценим ваш средства. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление фасадов за 1 кв[/url] – начиная с 1350 руб./кв.м. Это вложение денег в ваше комфортабельное будущее!
  Энергосберегающие меры: Забудьте о термопотерях! Наш метод не только сохраняют теплоту, но и дарят вашему коттеджу новый уровень теплосбережения энергоэффективности.
  Обустройте свой домашнюю обстановку комфортабельным и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]stroystandart-kirov.ru/
  [/url]
  Не предоставляйте без внимания свой жилище на произвол судьбы. Доверьтесь профессионалам и создайте тепло вместе с нами-профессионалами!

 12. Забота о вашем доме – это забота о спокойствии. Тепловая обработка фасадов – это не только модный облик, но и обеспечение тепла в вашем уютном уголке. Наш коллектив, бригада мастеров, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальное место для жизни.
  Наши проекты – это не просто теплоизоляция, это творчество с каждым кирпичом. Мы нацелены на идеальному балансу между формой и содержанием, чтобы ваш дом превратился не только уютным, но и шикарным.
  И самое главное – приемлемые расходы! Мы уверены, что качественные услуги не должны быть дорогим удовольствием. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление дома цена за квадратный метр[/url] начинается всего начиная с 1250 руб/м².
  Современные технологии и высококачественные строительные материалы позволяют нам создавать тепловую обработку, которая обеспечивает долговечность и надежность. Забудьте о холодных стенах и дополнительных расходах на отопление – наше утепление станет вашим надежным экраном от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о комфорте своего дома. Обращайтесь к профессионалам, и ваше жилье станет настоящим архитектурным шедевром, которое дарит тепло и радость. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

 13. Дорогие Клиенты!
  Предъявляем вам оригинальное элемент в мире дизайна интерьера – шторы плиссе. Если вы мечтаете к превосходству в каждой детали вашего жилища, то эти сукна выберутся безупречным предложением для вас.
  Что делает шторы плиссе таковыми особенными? Они совмещают в себе в себе лоск, утилитарность и эффективность. Благодаря уникальной формации, новаторским материалам, шторы плиссе идеально гармонизируются с для всякого интерьера, будь то хата, гнездо, кухонное пространство или профессиональное поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе[/url] – отразите уют и красивость в вашем доме!
  Чем прельщают шторы плиссе для вас? Во-первых, их особый декор, который добавляет к шарм и шик вашему внутреннему пространству. Вы можете подобрать из различных текстур, оттенков и стилей, чтобы подчеркнуть оригинальность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают обширный ряд эксплуатационных возможностей. Они могут контролировать степень света в помещении, оберегать от солнечных лучей, обеспечивать закрытость и формировать уютную среду в вашем доме.
  Наш сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]http://www.tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы поможем вам отыскать шторы плиссе, какие превосходно гармонизируются с для вашего дома!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *