Възстановяване на надплатени данъци на лица, които носят работна униформа

Ако носите работна униформа, без значение дали e тениска с лого или пълно облекло, (както е при медицинските сестри и полицейските служители) и трябва да се почисти, зашие или замени, може да се окаже, че имате възможност да си върнете стотици паунди от надплатени данъци през последните четири години. Направете го, ако имате възможност. В статията ще намерите полезна информация как точно всъщност става това.

За да може да претендирате за данъчни облекчения, трябва да отговаряте на всички следващи условия:

 • Да носите разпознаваема униформа, която показва , че имате определена работа, като тениска или цялостно облекло. Също така е възможно да се отчетат дори и цивилни дрехи, без лого, които носите на работа, така че, дори да сте с такива, струва си да опитате;
 • Вашият работодател трябва да изисква от вас да ги носите, докато работите;
 • Трябва да плащате за почистване, шиене или замяна от джоба си;
 • Имате платени данъци за годината, през която ще искате облекчение.

Една група от работещи, на които няма да им се налага да минат през процеса, са офицерите от въоръжените сили. Цената, платена за поддръжката на техните униформи, трябва да се разглежда по техния данъчен кодекс, с данъчната им основа, без необлагаемият минимум да се компенсира. За другите служители на въоръжените сили това не се отнася .

Сумата, за която сте в състояние да претендирате като облекчение върху данъка, зависи от сферата, в която работите. Стандартното обезщетение за разходите за униформа и поддръжка е 60 паунда (за 2013 /14 год), така че основните данъкоплатци ще могат да претендират за 12 паунда (20% от 60 паунда), а платците с по-високи проценти – за 24 паунда (40% от 60 паунда). Сумата от 60 паунда е с фиксиран размер, така че не е нужно да се записват и докладват всички отделни суми, които харчите.

Повечето хора могат да претендират за данъчно облекчение за последните четири години, плюс текущата година, ако сте били задължени да носите униформа през цялото това време. Имайте предвид, че преди април 2008 год. ставката е 45 паунда на година.

Данъкоплатците със стандартна униформа, с която са работили през последните четири години (и настоящата) могат да възстановят общо 60 паунда. След като вече сте получили данъчно облекчение, ще се облагате с по-малък данък и в бъдеще.

Някои професии са с по-специфични униформи, като за тях максималният толеранс е  140 паунда. Данъкоплатците с по-високи проценти ще си спестят по 56 паунда от определения данък за всяка следваща година.

Единственият начин, по който може да получите повече от стандартното облекчение, е да се докаже, че годишната ви сметка за поддръжка на униформата е по-висока. Трябва предварително да говорите с данъчната служба, ако искате да направите това, тъй като процедурата е малко по-сложна.

Можете да направите това сами и напълно безплатно. Има хора и агенции, които предлагат да оформят нужните ви документи за връщане на част от платените данъци, но те удържат комисионни.

Ако това е първият път, когато претендирате за данъчни облекчения или сумата, която сте платили, е повече от 1000 паунда, трябва да кандидатствате с изпращане на документи по пощата и след това ще получите парите си.

За да кандидатствате, изпратете писмо с документите на адрес HM Revenue & Customs, Pay As You Earn, PO Box 1970, Liverpool, L75 1WX.

В писмото трябва да е включено следното:

 • Име и адрес на работодателя и датите на заетостта ви за последните четири години;
 • Вашата професия, длъжност и отрасли на икономиката;
 • Подробна информация за всяко пране или други услуги по почистване, предлагани от вашия работодател, ако има такива;
 • Подробности, ако има такива, за плащане или ваучери, предоставени от работодателя ви за покриване на пране или други разходи;
 • Защо униформата не може да се носи извън работата (например, ако тя включва логото на фирмата).

След като изпратите писмото, може да отнеме до около пет седмици, за да обработят искането ви.

9 Comments to “Възстановяване на надплатени данъци на лица, които носят работна униформа”

 1. Быстровозводимые здания – это актуальные сооружения, которые отличаются повышенной быстротой установки и мобильностью. Они представляют собой постройки, состоящие из эскизно изготовленных деталей или же модулей, которые имеют возможность быть быстро установлены в участке развития.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимый спортивный зал[/url] обладают податливостью также адаптируемостью, что разрешает легко преобразовывать а также трансформировать их в соответствии с нуждами покупателя. Это экономически результативное а также экологически устойчивое решение, которое в крайние лета приняло маштабное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это правовой документ, предоставляемый властями, который обеспечивает правовое удостоверение дозволение на начало строительство объектов, реформу, капремонт или другие виды строительства. Этот уведомление необходим для осуществления почти всех строительных и ремонтных проектов, и его отсутствие может спровоцировать важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]кем выдается разрешение на строительство объекта[/url]?
  Соблюдение правил и надзор. Разрешение на строительство и реконструкцию объекта – это способ обеспечивания выполнения законов и стандартов в процессе строительства. Лицензия гарантирует соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство является важным методом, обеспечивающим законность, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно кроме того представляет собой обязательное ходом для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительстве.

 3. Разрешение на строительство – это государственный документ, выделяемый органами власти, который предоставляет юридически обоснованное позволение на пуск строительных процессов, перестройку, основной реконструктивный ремонт или дополнительные сорта строительной деятельности. Этот сертификат необходим для осуществления фактически каких-либо строительных и ремонтных процедур, и его отсутствие может вызвать важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]кто согласовывает разрешение на строительство[/url]?
  Правовая основа и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это способ гарантирования соблюдения законов и стандартов в стадии сооружения. Разрешение дает гарантийное соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.rns50.ru[/url]
  В конечном счете, генеральное разрешение на строительство представляет собой важный инструментом, предоставляющим соблюдение законности, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно к тому же представляет собой обязательное шагом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией объектов недвижимости, и наличие этого помогает укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительной деятельности.

 4. Быстро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждом строительном блоке!
  В современной действительности, где время равно деньгам, сооружения с быстрым монтажем стали решением по сути для экономической сферы. Эти современные объекты объединяют в себе повышенную прочность, экономическую эффективность и ускоренную установку, что обуславливает их первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания под ключ[/url]
  1. Молниеносное строительство: Моменты – наиважнейший аспект в деловой сфере, и скоро возводимые строения позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно ценно в сценариях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать извлекать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это великолепное решение для бизнес-проектов. Они обладают быстроту возведения, эффективное использование ресурсов и устойчивость, что дает им возможность отличным выбором для предпринимателей, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего предстоящего предприятия!

 5. Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждом блоке!
  В сегодняшнем обществе, где время имеет значение, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для коммерческой деятельности. Эти прогрессивные сооружения объединяют в себе устойчивость, финансовую экономию и быстрое строительство, что обуславливает их первоклассным вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Молниеносное строительство: Минуты – основной фактор в деловой сфере, и скоростроительные конструкции позволяют существенно сократить время монтажа. Это значительно ценится в условиях, когда актуально быстро начать вести дело и получать доход.
  2. Бюджетность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это первоклассное решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, экономическую эффективность и надежные характеристики, что дает им возможность идеальным выбором для профессионалов, желающих быстро начать вести бизнес и обеспечивать доход. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего делового мероприятия!

 6. Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждой составляющей!
  В сегодняшнем обществе, где время – деньги, экспресс-конструкции стали решением по сути для бизнеса. Эти современные объекты включают в себя повышенную прочность, финансовую экономию и мгновенную сборку, что позволяет им превосходным выбором для различных бизнес-проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Срочное строительство: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в бизнесе, и быстровозводимые здания способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это особенно востребовано в постановках, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать извлекать прибыль.
  2. Финансовая выгода: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто уменьшается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода – это отличное решение для проектов любого масштаба. Они объединяют в себе быстрое строительство, экономию средств и твердость, что позволяет им лучшим выбором для деловых лиц, готовых к мгновенному началу бизнеса и гарантировать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего предстоящего предприятия!

 7. Скорозагружаемые здания: коммерческий результат в каждом блоке!
  В современном обществе, где минуты – капитал, скоростройки стали настоящим выходом для экономической сферы. Эти инновационные конструкции сочетают в себе устойчивость, экономичность и скорость монтажа, что сделало их идеальным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Срочное строительство: Минуты – основной фактор в финансовой сфере, и быстровозводимые здания способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это высоко оценивается в случаях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, затраты на экспресс-конструкции часто снижается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это первоклассное решение для коммерческих проектов. Они обладают молниеносную установку, бюджетность и надежность, что дает им возможность идеальным выбором для деловых лиц, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего делового мероприятия!

 8. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и творческие идеи в сегменте внутреннего дизайна. Мы осуществляем на изготовлении текстильных занавесей со складками под по индивидуальному заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый образ, но и выделяют вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на окна[/url] – это гармония элегантности и функциональности. Они создают комфорт, очищают люминесценцию и сохраняют вашу конфиденциальность. Выберите субстрат, цвет и отделка, и мы с с радостью создадим гардины, которые как раз выделат характер вашего интерьера.

  Не стесняйтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы сможете сформировать гардины, которые будут гармонировать с вашим оригинальным вкусом. Доверьтесь нашей команде, и ваш дом станет пространством, где любой элемент проявляет вашу особенность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://sun-interio1.ru[/url].

  Закажите портьеры со складками у нас, и ваш съемное жилье изменится в рай стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поддержим вам реализовать в жизнь свои фантазии о совершенном интерьере.
  Создайте свою личную повествование интерьера с нами. Откройте мир возможностей с текстильными панно со складками под по индивидуальному заказу!

 9. Наши мастерские предлагают вам шанс воплотить в жизнь ваши самые смелые и художественные идеи в сегменте домашнего дизайна. Мы занимаемся на создании текстильных панно со складками под заказ, которые не только делают вашему обители неповторимый стиль, но и акцентируют вашу индивидуальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]плиссированная штора для пластиковых окон[/url] – это соединение шика и практичности. Они делают атмосферу, фильтруют сияние и соблюдают вашу приватность. Выберите материал, цвет и отделка, и мы с радостью создадим гардины, которые как раз выделат натуру вашего интерьера.

  Не задерживайтесь типовыми решениями. Вместе с нами, вы сможете сформировать текстильные занавеси, которые будут гармонировать с вашим уникальным предпочтением. Доверьтесь нашей команде, и ваш обитель станет местом, где всякий деталь выражает вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]интернет-ресурсе[/url].

  Закажите занавеси плиссе у нас, и ваш съемное жилье преобразится в рай лоска и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам реализовать в жизнь свои грезы о превосходном интерьере.
  Создайте свою индивидуальную сказку внутреннего оформления с нашей командой. Откройте мир альтернатив с текстильными панно плиссированными под по вашему заказу!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *