Възстановяване на надплатени данъци на лица, които носят работна униформа

Ако носите работна униформа, без значение дали e тениска с лого или пълно облекло, (както е при медицинските сестри и полицейските служители) и трябва да се почисти, зашие или замени, може да се окаже, че имате възможност да си върнете стотици паунди от надплатени данъци през последните четири години. Направете го, ако имате възможност. В статията ще намерите полезна информация как точно всъщност става това.

За да може да претендирате за данъчни облекчения, трябва да отговаряте на всички следващи условия:

 • Да носите разпознаваема униформа, която показва , че имате определена работа, като тениска или цялостно облекло. Също така е възможно да се отчетат дори и цивилни дрехи, без лого, които носите на работа, така че, дори да сте с такива, струва си да опитате;
 • Вашият работодател трябва да изисква от вас да ги носите, докато работите;
 • Трябва да плащате за почистване, шиене или замяна от джоба си;
 • Имате платени данъци за годината, през която ще искате облекчение.

Една група от работещи, на които няма да им се налага да минат през процеса, са офицерите от въоръжените сили. Цената, платена за поддръжката на техните униформи, трябва да се разглежда по техния данъчен кодекс, с данъчната им основа, без необлагаемият минимум да се компенсира. За другите служители на въоръжените сили това не се отнася .

Сумата, за която сте в състояние да претендирате като облекчение върху данъка, зависи от сферата, в която работите. Стандартното обезщетение за разходите за униформа и поддръжка е 60 паунда (за 2013 /14 год), така че основните данъкоплатци ще могат да претендират за 12 паунда (20% от 60 паунда), а платците с по-високи проценти – за 24 паунда (40% от 60 паунда). Сумата от 60 паунда е с фиксиран размер, така че не е нужно да се записват и докладват всички отделни суми, които харчите.

Повечето хора могат да претендират за данъчно облекчение за последните четири години, плюс текущата година, ако сте били задължени да носите униформа през цялото това време. Имайте предвид, че преди април 2008 год. ставката е 45 паунда на година.

Данъкоплатците със стандартна униформа, с която са работили през последните четири години (и настоящата) могат да възстановят общо 60 паунда. След като вече сте получили данъчно облекчение, ще се облагате с по-малък данък и в бъдеще.

Някои професии са с по-специфични униформи, като за тях максималният толеранс е  140 паунда. Данъкоплатците с по-високи проценти ще си спестят по 56 паунда от определения данък за всяка следваща година.

Единственият начин, по който може да получите повече от стандартното облекчение, е да се докаже, че годишната ви сметка за поддръжка на униформата е по-висока. Трябва предварително да говорите с данъчната служба, ако искате да направите това, тъй като процедурата е малко по-сложна.

Можете да направите това сами и напълно безплатно. Има хора и агенции, които предлагат да оформят нужните ви документи за връщане на част от платените данъци, но те удържат комисионни.

Ако това е първият път, когато претендирате за данъчни облекчения или сумата, която сте платили, е повече от 1000 паунда, трябва да кандидатствате с изпращане на документи по пощата и след това ще получите парите си.

За да кандидатствате, изпратете писмо с документите на адрес HM Revenue & Customs, Pay As You Earn, PO Box 1970, Liverpool, L75 1WX.

В писмото трябва да е включено следното:

 • Име и адрес на работодателя и датите на заетостта ви за последните четири години;
 • Вашата професия, длъжност и отрасли на икономиката;
 • Подробна информация за всяко пране или други услуги по почистване, предлагани от вашия работодател, ако има такива;
 • Подробности, ако има такива, за плащане или ваучери, предоставени от работодателя ви за покриване на пране или други разходи;
 • Защо униформата не може да се носи извън работата (например, ако тя включва логото на фирмата).

След като изпратите писмото, може да отнеме до около пет седмици, за да обработят искането ви.

17 Comments to “Възстановяване на надплатени данъци на лица, които носят работна униформа”

 1. Быстровозводимые здания – это актуальные сооружения, которые отличаются повышенной быстротой установки и мобильностью. Они представляют собой постройки, состоящие из эскизно изготовленных деталей или же модулей, которые имеют возможность быть быстро установлены в участке развития.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимый спортивный зал[/url] обладают податливостью также адаптируемостью, что разрешает легко преобразовывать а также трансформировать их в соответствии с нуждами покупателя. Это экономически результативное а также экологически устойчивое решение, которое в крайние лета приняло маштабное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это правовой документ, предоставляемый властями, который обеспечивает правовое удостоверение дозволение на начало строительство объектов, реформу, капремонт или другие виды строительства. Этот уведомление необходим для осуществления почти всех строительных и ремонтных проектов, и его отсутствие может спровоцировать важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]кем выдается разрешение на строительство объекта[/url]?
  Соблюдение правил и надзор. Разрешение на строительство и реконструкцию объекта – это способ обеспечивания выполнения законов и стандартов в процессе строительства. Лицензия гарантирует соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство является важным методом, обеспечивающим законность, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно кроме того представляет собой обязательное ходом для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительстве.

 3. Разрешение на строительство – это государственный документ, выделяемый органами власти, который предоставляет юридически обоснованное позволение на пуск строительных процессов, перестройку, основной реконструктивный ремонт или дополнительные сорта строительной деятельности. Этот сертификат необходим для осуществления фактически каких-либо строительных и ремонтных процедур, и его отсутствие может вызвать важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]кто согласовывает разрешение на строительство[/url]?
  Правовая основа и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это способ гарантирования соблюдения законов и стандартов в стадии сооружения. Разрешение дает гарантийное соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.rns50.ru[/url]
  В конечном счете, генеральное разрешение на строительство представляет собой важный инструментом, предоставляющим соблюдение законности, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно к тому же представляет собой обязательное шагом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией объектов недвижимости, и наличие этого помогает укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительной деятельности.

 4. Быстро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждом строительном блоке!
  В современной действительности, где время равно деньгам, сооружения с быстрым монтажем стали решением по сути для экономической сферы. Эти современные объекты объединяют в себе повышенную прочность, экономическую эффективность и ускоренную установку, что обуславливает их первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания под ключ[/url]
  1. Молниеносное строительство: Моменты – наиважнейший аспект в деловой сфере, и скоро возводимые строения позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно ценно в сценариях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать извлекать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это великолепное решение для бизнес-проектов. Они обладают быстроту возведения, эффективное использование ресурсов и устойчивость, что дает им возможность отличным выбором для предпринимателей, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего предстоящего предприятия!

 5. Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждом блоке!
  В сегодняшнем обществе, где время имеет значение, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для коммерческой деятельности. Эти прогрессивные сооружения объединяют в себе устойчивость, финансовую экономию и быстрое строительство, что обуславливает их первоклассным вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Молниеносное строительство: Минуты – основной фактор в деловой сфере, и скоростроительные конструкции позволяют существенно сократить время монтажа. Это значительно ценится в условиях, когда актуально быстро начать вести дело и получать доход.
  2. Бюджетность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это первоклассное решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, экономическую эффективность и надежные характеристики, что дает им возможность идеальным выбором для профессионалов, желающих быстро начать вести бизнес и обеспечивать доход. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего делового мероприятия!

 6. Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждой составляющей!
  В сегодняшнем обществе, где время – деньги, экспресс-конструкции стали решением по сути для бизнеса. Эти современные объекты включают в себя повышенную прочность, финансовую экономию и мгновенную сборку, что позволяет им превосходным выбором для различных бизнес-проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Срочное строительство: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в бизнесе, и быстровозводимые здания способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это особенно востребовано в постановках, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать извлекать прибыль.
  2. Финансовая выгода: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто уменьшается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода – это отличное решение для проектов любого масштаба. Они объединяют в себе быстрое строительство, экономию средств и твердость, что позволяет им лучшим выбором для деловых лиц, готовых к мгновенному началу бизнеса и гарантировать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего предстоящего предприятия!

 7. Скорозагружаемые здания: коммерческий результат в каждом блоке!
  В современном обществе, где минуты – капитал, скоростройки стали настоящим выходом для экономической сферы. Эти инновационные конструкции сочетают в себе устойчивость, экономичность и скорость монтажа, что сделало их идеальным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Срочное строительство: Минуты – основной фактор в финансовой сфере, и быстровозводимые здания способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это высоко оценивается в случаях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, затраты на экспресс-конструкции часто снижается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это первоклассное решение для коммерческих проектов. Они обладают молниеносную установку, бюджетность и надежность, что дает им возможность идеальным выбором для деловых лиц, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего делового мероприятия!

 8. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и творческие идеи в сегменте внутреннего дизайна. Мы осуществляем на изготовлении текстильных занавесей со складками под по индивидуальному заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый образ, но и выделяют вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на окна[/url] – это гармония элегантности и функциональности. Они создают комфорт, очищают люминесценцию и сохраняют вашу конфиденциальность. Выберите субстрат, цвет и отделка, и мы с с радостью создадим гардины, которые как раз выделат характер вашего интерьера.

  Не стесняйтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы сможете сформировать гардины, которые будут гармонировать с вашим оригинальным вкусом. Доверьтесь нашей команде, и ваш дом станет пространством, где любой элемент проявляет вашу особенность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://sun-interio1.ru[/url].

  Закажите портьеры со складками у нас, и ваш съемное жилье изменится в рай стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поддержим вам реализовать в жизнь свои фантазии о совершенном интерьере.
  Создайте свою личную повествование интерьера с нами. Откройте мир возможностей с текстильными панно со складками под по индивидуальному заказу!

 9. Наши мастерские предлагают вам шанс воплотить в жизнь ваши самые смелые и художественные идеи в сегменте домашнего дизайна. Мы занимаемся на создании текстильных панно со складками под заказ, которые не только делают вашему обители неповторимый стиль, но и акцентируют вашу индивидуальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]плиссированная штора для пластиковых окон[/url] – это соединение шика и практичности. Они делают атмосферу, фильтруют сияние и соблюдают вашу приватность. Выберите материал, цвет и отделка, и мы с радостью создадим гардины, которые как раз выделат натуру вашего интерьера.

  Не задерживайтесь типовыми решениями. Вместе с нами, вы сможете сформировать текстильные занавеси, которые будут гармонировать с вашим уникальным предпочтением. Доверьтесь нашей команде, и ваш обитель станет местом, где всякий деталь выражает вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]интернет-ресурсе[/url].

  Закажите занавеси плиссе у нас, и ваш съемное жилье преобразится в рай лоска и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам реализовать в жизнь свои грезы о превосходном интерьере.
  Создайте свою индивидуальную сказку внутреннего оформления с нашей командой. Откройте мир альтернатив с текстильными панно плиссированными под по вашему заказу!

 10. Эффективное утепление наружных стен — прекрасие и экономическая эффективность в домашнем жилище!
  Согласитесь, ваш загородный дом заслуживает высококачественного! Изоляция облицовки – не исключительно решение для экономии на отоплении, это вклад в благополучие и надежность вашего недвижимости.
  ✨ Почему тепловая изоляция с нашей компанией?
  Мастерство в своем деле: Специалисты нашей компании – опытные. Мы заботимся о каждой детали, чтобы обеспечить вашему дому идеальное тепловая изоляция.
  Стоимость изоляции: Мы ценим ваш бюджетные ограничения. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление фасада дома снаружи цена работы[/url] – начиная с 1350 руб./кв.м. Это инвестиция в ваше удобное будущее!
  Сберегательность: Забудьте о потерях тепла! Наши материалы не только сохраняют тепловую атмосферу, но и дарят вашему коттеджу новый уровень тепла энергоэффективности.
  Оформите свой дом теплым и модным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]http://www.n-dom.ru/
  [/url]
  Не покидайте свой дом на произвольное решение. Доверьтесь мастерам и создайте тепло вместе с нами!

 11. Эффективное теплоизоляция внешних стен — удобство и экономическая выгода в вашем коттедже!
  Согласитесь, ваш недвижимость заслуживает высококачественного! Утепление обшивки – не только решение для экономии на тепле, это вложение денег в благополучие и долгосрочность вашего коттеджа.
  ? Почему изоляция с нами-специалистами?
  Мастерство в своем деле: Наши мастера – профессионалы своего дела. Мы заботимся о каждой, чтобы обеспечить вашему коттеджу идеальное теплоизоляция.
  Сумма воздухонепроницаемости: Наша бригада ценим ваш бюджетные возможности. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление дома цена за квадратный метр[/url] – начиная с 1350 руб./кв.м. Это вложение капитала в ваше удобное будущее!
  Энергосберегающие меры: Забудьте о потерях тепла! Наш метод не только сохраняют тепловой микроклимат, но и дарят вашему зданию новый уровень теплосбережения энергоэффективности.
  Создайте свой домашнюю обстановку тепловым и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]n-dom.ru/
  [/url]
  Не оставляйте свой домовладение на волю случая. Доверьтесь мастерам и создайте уют вместе с нами!

 12. Забота о жилище – это забота о удовлетворении. Теплоизоляция стен – это не только стильный внешний вид, но и обеспечение тепла в вашем уютном уголке. Наша бригада, специалисты в своем деле, предлагаем вам преобразить ваше жилище в идеальный уголок для проживания.
  Наши творческие работы – это не просто тепловая обработка, это искусство с каждым слоем. Мы осуществляем идеальному балансу между эстетикой и функциональностью, чтобы ваш дом превратился не только уютным, но и роскошным.
  И самое важное – приемлемые расходы! Мы уверены, что качественные услуги не должны быть сверхдорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Сколько стоит квадратный метр утепления дома[/url] начинается всего начиная с 1250 руб/м².
  Применение современных технологий и материалов высокого качества позволяют нам создавать теплоизоляцию, долговечную и надежную. Забудьте о холодных стенах и дополнительных расходах на отопление – наше утепление станет вашим надежным барьером от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о радости жизни в вашем жилье. Обращайтесь к опытным мастерам, и ваше жилище превратится настоящим художественным творчеством, которое подарит вам не только тепло. Вместе мы создадим жилище, в котором вам будет по-настоящему уютно!

 13. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 14. Уважаемые Клиенты!
  Приводим вам оригинальное тренд в мире дизайна домашней обстановки – шторы плиссе. Если вы желаете к совершенству в всякой стороне вашего жилища, то эти завесы будут выдающимся предложением для вас.
  Что делает шторы плиссе таковыми неповторимыми? Они совмещают в себе выгоду, использование и полезность. Благодаря характерной структуре, последним материалам, шторы плиссе идеально подходят к для какова бы то ни комнатки, будь то гостиная, ложа, плитка или деловое поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]штора плиссе на окна[/url] – создайте уют и красивость в вашем доме!
  Чем привлекательны шторы плиссе для вас? Во-первых, их своеобразный макет, который прибавляет к обаяние и вкус вашему внутреннему пространству. Вы можете выискать из различных структур, оттенков и процедур, чтобы акцентировать самобытность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают широкий ассортимент функциональных вариантов. Они могут контролировать уровень освещения в месте, предохранять от солнечного света, поддерживать секретность и создавать комфортную среду в вашем доме.
  Наш ресурс: [url=https://tulpan-pmr.ru]http://www.tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы сами поможем вам выбрать шторы плиссе, которые замечательно подойдутся для вашего интерьера!

 15. Наша группа квалифицированных исполнителей приготовлена предоставить вам современные методы, которые не только снабдят надежную протекцию от холодных воздействий, но и подарят вашему жилью оригинальный вид.
  Мы деятельны с последовательными материалами, утверждая постоянный срок использования и прекрасные результаты. Изолирование фасада – это не только экономия на тепле, но и заботливость о окружающей среде. Спасательные технические средства, каковые мы претворяем в жизнь, способствуют не только жилищу, но и поддержанию экосистемы.
  Самое основополагающее: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление дома снаружи цена[/url] у нас начинается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое превратит ваш резиденцию в настоящий тепличный локал с минимальными затратами.
  Наши пособия – это не всего лишь изолирование, это образование поля, в где все элемент показывает ваш личный модель. Мы возьмем во внимание все ваши запросы, чтобы преобразить ваш дом еще дополнительно удобным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте дела о своем доме на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш дворец не только более теплым, но и изысканнее. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в пространство благополучия и качественного исполнения.

 16. Мы эксперты специалистов по продвижению в интернете, специализирующихся на увеличении трафика и повышении рейтинга вашего сайта в поисковых системах.
  Наша команда преуспели в своей деятельности и стремимся передать вам наши знания и опыт.
  Какие возможности открываются перед вами:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]заказать поисковая оптимизация сайта[/url]
  • Тщательный анализ вашего сайта и разработка персональной стратегии продвижения.
  • Повышение эффективности контента и технических аспектов вашего сайта.
  • Ежемесячный мониторинг и анализ данных для постоянного совершенствования вашего онлайн-присутствия.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  Наши клиенты уже видят результаты: повышение посещаемости, улучшение позиций в поисковых запросах и, конечно же, рост бизнеса. Мы можем предоставить вам бесплатную консультацию, для того чтобы обсудить ваши потребности и разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и финансовым возможностям.
  Не упустите шанс улучшить свои показатели в онлайн-мире. Свяжитесь с нами уже сегодня.

 17. Наша бригада опытных специалистов предоставлена предъявить вам новаторские средства, которые не только обеспечивают надежную защиту от прохлады, но и подарят вашему зданию модный вид.
  Мы эксплуатируем с новейшими веществами, подтверждая долгосрочный продолжительность службы и прекрасные решения. Изолирование фронтонов – это не только экономия на огреве, но и трепет о экосистеме. Энергоэффективные инновации, какие мы претворяем в жизнь, способствуют не только зданию, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое главное: [url=https://ppu-prof.ru/]Отделка фасада с утеплением цена[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое превратит ваш домик в реальный теплый уголок с минимальными тратами.
  Наши примеры – это не всего лишь изоляция, это составление пространства, в где каждый аспект выражает ваш персональный манеру. Мы берем во внимание все твои пожелания, чтобы осуществить ваш дом еще больше теплым и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте компании[/url]
  Не откладывайте занятия о своем жилище на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш обиталище не только теплее, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших трудах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в обитель уюта и уровня.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *