Възстановяване на разходите за домашен офис

Много от самонаетите лица в Обединеното кралство  ползват част от собствения си дом като офис за целите на бизнеса си. Ако и вие сте едно от тях, вероятно ще искате да научите как да възстановите част от разходите си.

Ако имате право да използвате новия опростен метод за счетоводство за вашия бизнес, имате две възможности да работите и да претендирате, че използвате домашен офис.

Ако продажбите ви са под прага на ДДС, който в момента е 79 000 паунда годишно и вие сте едноличен търговец или работите в партньорство, където всички партньори са физически лица, а не юридически, имате право да използвате опростен метод на осчетоводяване, което позволява изчисление на фиксирана сума за ползването на дома ви за бизнес цели.

От вас се иска просто да погледнете колко часа месечно прекарвате у дома в работа, свързана с бизнеса ви и след това да включите фиксираната сума в сметките си. Сумата варира в зависимост от броя часове на месец, през които работите у дома, както следва:

 • 25-50 часа: 10 паунда на месец;
 • 51-100 часа: 18 паунда на месец;
 • Над 101 часа или повече: 26 паунда на месец.

Има и друг метод на изчисление, който ще трябва да използвате, ако вашият бизнес не позволява да се използва опростеният метод на осчетоводяване. Ако искате да претендирате за част от действителните текущи разходи за вашите бизнес сметки, всичко зависи от вида на бизнеса, който имате и от това каква работа всъщност извършвате у дома.

Според Данъчните служби на Острова (HMRC), текущите разходи трябва да се пресметнат справедливо и разумно, за да се отдели бизнес елемента от личните сметки. Но как да стане това?

Един от начините е да се изброи колко стаи имате в дома си и да се определи колко от тези стаи използвате за бизнес. Също така трябва да се изчисли колко време всъщност се използват тези помещения за целите на бизнеса ви.

Ако, например, имате 5 стаи в дома си и използвате само една за бизнес и 90% от времето прекарано там е по работа, тогава може да претендирате за частично възстановяване на текущите разходи, защото това помещение се счита за домашен офис.

Разходи, за чието възстановяване може да имате претенции:

 • Ипотека

Ако сте закупили дома си чрез ипотека, може да претендирате за  възстановяване на пропорционална част от лихвите по ипотеката, които изплащате.

 • Наем

Ако използваното жилище е под наем, също може да поискате да ви бъде възстановена пропорционална част от наема.

 • Council tax – Данък сгради и смет

Можете да претендирате за част от разходи.

 • Електроенергия и газ

Можете да кандидатствате за частично възстановяване на пропорционални разходи за газ и електроенергия за осветление и отопление в помещението, което се използва за бизнес.

 • Телефон

Сумата, за чието възстановяване може да претендирате, отново се изчислява на базата на действителната употреба на телефона по работа.

 • Ремонти на имота

Ако ремонтите по жилището се отнасят единствено до частта, която се използва за бизнес, може да претендирате и за тяхното възстановяване. Не е нужно да делите сумата на броя на стаите. Например, ако офисът ви е в пристройката и сте ремонтирали само пристройката, може да включите тези разходи също. Но ако офисът ви е в пристройката, а сте ремонтирали основната сграда, тогава не може да претендирате тези разходи да се включат в бизнес разходите ви.

 • Вода

Ако използвате много от водоснабдяването в дома ви за бизнеса, говорете с водоснабдителя си тези разходи да се измерват и заплащат отделно. Така ще може да кандидатствате за възстановяване в пълния им размер.

Ако работите като нает по трудов договор и използвате дома си за офис, трябва да подадете заявление за възстановяване на разходите ви по домашния  офис, трябва да предоставите копие от трудовия ви договор и да попълните формуляр. Процесът може да отнеме до няколко месеца, но можете да подавате документи със задна дата до 2009 година.

Точните стъпки, които трябва да предприемете, за да подадете заявление, са следните:

1. Изпратете мотивационно писмо, в което посочвате, че искате да претендирате за възстановяване на разходи за домашния си офис. Посочете сумата, която желаете да ви бъде възстановена, както и за какъв период е тя. Приложете и трудовия си договор.

2. От Данъчните служби (HMRC) ще ви изпратят формуляр, който да попълните и да върнете обратно.

3. Ако от HMRC решат, че искането ви е разумно и го одобрят, ще получите чек със заявената сума.

Ако работите като самонаето лице (self-employed), тогава ще трябва да включите разходите си за офис в данъчната декларация (self-assessment tax return).

Запознайте се с примерите, които ще ви представим по-надолу, за да разберете по-лесно прилаганите принципи при оценката относно допустимия размер на исковете. Имайте предвид, че всеки случай е индивидуален и зависи от конкретните обстоятелства.

Пример 1:

Анджела пише търговските си записи в домашни условия. Тя използва една стая само за бизнеса си за кратък период от време всяка седмица. Тя е изчислила, че сумата от 104 паунда покрива разходите й за електроенергия за отопление и осветление. Оказва се, че претенцията й е за 2 паунда на седмица. Тя е малка и отразява реалните факти, така че оценката на разходите е реална и запитвания не са необходими.

Пример 2:

Бил има малък бизнес. Той използва една стая в дома си като офис за целите на бизнеса си. Стаята представлява 5% от площта на къщата. Неговите сметки за данъци и ипотеки са общо 4 500 паунда. Той претендира за възстановяване на 5%  – 225 паунда. Неговата сметка за електроенергия за отопление и осветление е 300 паунда. Той претендира за  15 паунда, което отново е 5% от общата сума.  Общата сума, която той иска да му бъде възстановена възлиза на 240 паунда (с включени разходи за телефон). От Данъчните служби одобряват претенциите му, защото са приемливи.

Пример 3:

Бърт има малък бизнес. Той използва стаята за гости като офис, с изключение на седмицата около Великден и тази по Коледа, когато пристигат родителите му. Къщата му разполага с 10 стаи. Бърт изчислява, че неговите сметки за домашен офис възлизат на  1/10 от общия размер на разходите, т.е. 450 паунда. Бърт признава, че това е твърде много за дейността, която всъщност извършва у дома. Той изчислява, че сумата от 104 паунда би покрила разходите му за електроенергия за отопление и осветление. Искането е за 2 паунда на седмица, претенцията е малка и отразява фактите. Тя е разумна и запитвания не са необходими.

Пример 4:

Крис е автор, който работи от дома си. Той използва хола си от 08:00 до 12:00 часа, а  от 18:00 до 22:00 часа помещението се използва от семейството му. Стаята представлява 10% от площта на къщата. Фиксираните разходи са общо 6600 паунда. Една десета от това представлява 660 паунда. През една шеста от времето стаята се използва за бизнес, така че Крис претендира за 110 паунда. Електричеството за отопление, осветление и захранване на компютъра струва 1500 паунда годишно. Той твърди, че 75 паунда от тях са за бизнеса. Искът е напълно допустим.

Пример 5:

Гордън е архитект, който използва една стая като кабинет между 09:00 и 17:00 часа всеки ден. Стаята съдържа работен компютър, офис мебели и служи за съхранение на неговите рисунки. Той използва помещението средно 4 часа всеки ден, като времето понякога стига до 8 часа. Освен това понякога стаята се използва, за да се обсъждат планове извън нормалното работно време. Семейството използва помещението за около 2 часа всяка вечер. Гордън изчислява, че използва 300 паунда за променливите разходи и 600 паунда за фиксирани разходи. Претендира общо за възстановяване на 680 паунда. Искът се равнява на 75% от общия размер на разходите, свързани с помещението и е допустим.

Пример 6:

Бил кани клиентите си в домашния си офис, след което провеждат бизнес обеди и вечери, отново в дома му. Всеки път той наема кетъринг, както и фирма за почистване. Въпреки, че Бил е използвал дома си за търговски цели, той не може да претендира за никаква част от разходите, тъй като възстановяването на разходи за развлечения са недопустими.

10 Comments to “Възстановяване на разходите за домашен офис”

 1. [url=https://tepliciveka.ru]Прямостенные теплицы от производителя москва и московская.[/url]

 2. Быстромонтируемые здания – это прогрессивные строения, которые различаются громадной быстротой возведения и гибкостью. Они представляют собой здания, состоящие из предварительно изготовленных деталей либо компонентов, которые способны быть быстрыми темпами установлены на месте строительства.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство из сэндвич панелей под ключ[/url] располагают податливостью а также адаптируемостью, что разрешает легко изменять а также переделывать их в соответствии с пожеланиями клиента. Это экономически успешное и экологически устойчивое решение, которое в последние годы получило широкое распространение.

 3. Разрешение на строительство – это официальный документ, предоставляемый органами власти, который предоставляет правовое разрешение на начало работы строительство объектов, модификацию, основной реконструктивный ремонт или разные варианты строительной деятельности. Этот документ необходим для выполнения практически всех строительных и ремонтных проектов, и его отсутствие может провести к важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]рнс в строительстве[/url]?
  Соблюдение законности и контроль. Генеральное разрешение на строительство – это способ обеспечивания соблюдения законов и нормативов в этапе сооружения. Позволение дает гарантийное выполнение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://rns50.ru/[/url]
  В результате, разрешение на строительство объекта представляет собой фундаментальный методом, обеспечивающим соблюдение норм, соблюдение безопасности и устойчивое развитие стройки. Оно также представляет собой обязательное этапом для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, задействованных в строительной деятельности.

 4. Разрешение на строительство – это государственный документ, предоставляющий государственными властями, который дарует правовое обоснование разрешение на работу на начало работы строительство объектов, реконструктивные мероприятия, основной ремонт или иные виды строительных операций. Этот запись необходим для осуществления почти всех строительных и ремонтных мероприятий, и его недостаток может вызвать важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]кто предоставляет разрешение на строительство[/url]?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство и монтаж – это механизм предоставления соблюдения законодательства и стандартов в стадии эрекции. Удостоверение гарантирует соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.rns50.ru/[/url]
  В конечном счете, разрешение на строительство и монтаж представляет собой значимый средством, ассигновывающим соблюдение законности, безопасность и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно также представляет собой обязательное этапом для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительстве.

 5. Быстромонтажные здания: финансовая выгода в каждом кирпиче!
  В сегодняшнем обществе, где часы – финансовые ресурсы, объекты быстрого возвода стали истинным спасением для фирм. Эти инновационные конструкции включают в себя устойчивость, экономическую эффективность и мгновенную сборку, что позволяет им идеальным выбором для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Проект быстровозводимого здания цена[/url]
  1. Молниеносное строительство: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в коммерческой деятельности, и сооружения моментального монтажа способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это значительно ценится в вариантах, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать доход.
  2. Экономия: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто снижается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода – это лучшее решение для коммерческих задач. Они обладают ускоренную установку, экономичность и устойчивость, что придает им способность первоклассным вариантом для предпринимателей, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и получать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего проекта!

 6. Моментально возводимые здания: коммерческая выгода в каждом элементе!
  В современной действительности, где время имеет значение, скоростройки стали решением, спасающим для экономической сферы. Эти новейшие строения включают в себя надежность, эффективное расходование средств и скорость монтажа, что обуславливает их идеальным выбором для различных бизнес-проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые конструкции недорого[/url]
  1. Ускоренная установка: Секунды – самое ценное в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это особенно выгодно в случаях, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать доход.
  2. Экономичность: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто остается меньше, по отношению к традиционным строительным проектам. Это способствует сбережению денежных ресурсов и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это лучшее решение для коммерческих задач. Они включают в себя быстрое строительство, бюджетность и надежные характеристики, что позволяет им первоклассным вариантом для фирм, желающих быстро начать вести бизнес и получать деньги. Не упустите шанс экономии времени и денег, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих инициатив!

 7. Скоро возводимые здания: коммерческий результат в каждом блоке!
  В современном мире, где время имеет значение, экспресс-конструкции стали реальным спасением для компаний. Эти инновационные конструкции сочетают в себе высокую прочность, экономичность и молниеносную установку, что обуславливает их лучшим выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций[/url]
  1. Скорость строительства: Минуты – основной фактор в коммерции, и экспресс-сооружения обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это чрезвычайно полезно в постановках, когда срочно нужно начать бизнес и получать доход.
  2. Экономичность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто снижается, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это оптимальное решение для бизнес-мероприятий. Они обладают молниеносную установку, финансовую выгоду и надежность, что сделало их лучшим выбором для профессионалов, ориентированных на оперативный бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего начинания!

 8. Моментально возводимые здания: финансовая польза в каждом элементе!
  В современной реальности, где минуты – капитал, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для коммерции. Эти новаторские строения обладают устойчивость, экономичное использование ресурсов и быстрый монтаж, что делает их идеальным выбором для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Металлоконструкции здания под ключ[/url]
  1. Ускоренная установка: Часы – ключевой момент в деловой сфере, и скоро возводимые строения позволяют существенно сократить сроки строительства. Это чрезвычайно полезно в постановках, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, расходы на скоростройки часто уменьшается, чем у традиционных строительных проектов. Это обеспечивает экономию средств и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это великолепное решение для бизнес-мероприятий. Они комбинируют в себе эффективное строительство, экономичность и твердость, что позволяет им превосходным выбором для предпринимателей, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и выручать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего следующего делового мероприятия!

 9. Наши ателье предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши наиболее смелые и творческие идеи в секторе внутреннего дизайна. Мы фокусируемся на создании текстильных панно со складками под заказ, которые не только придают вашему жилью особенный стиль, но и подсвечивают вашу особенность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе[/url] – это гармония изящества и функциональности. Они генерируют комфорт, очищают освещение и поддерживают вашу конфиденциальность. Выберите материал, оттенок и отделка, и мы с радостью создадим занавеси, которые точно выделат природу вашего внутреннего оформления.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы будете способны разработать шторы, которые будут сочетаться с вашим уникальным предпочтением. Доверьтесь нашей бригаде, и ваш дом станет пространством, где каждый компонент говорит о вашу личность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите гардины со складками у нас, и ваш жилище преобразится в парк образа и удобства. Обращайтесь к нашей команде, и мы поможем вам реализовать в жизнь личные грезы о совершенном внутреннем дизайне.
  Создайте вашу собственную личную сагу оформления с нами. Откройте мир возможностей с занавесями плиссированными под по вашему заказу!

 10. Наши цехи предлагают вам альтернативу воплотить в жизнь ваши первостепенные дерзкие и творческие идеи в сегменте внутреннего дизайна. Мы фокусируемся на изготовлении текстильных штор со складками под по заказу, которые не только придают вашему обители неповторимый стиль, но и подсвечивают вашу самобытность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе[/url] – это сочетание изысканности и функциональности. Они создают комфорт, фильтруют свет и поддерживают вашу личное пространство. Выберите субстрат, цвет и отделка, и мы с с радостью сформируем текстильные панно, которые именно выделат особенность вашего оформления.

  Не задерживайтесь типовыми решениями. Вместе с нами, вы будете способны сформировать текстильные панно, которые будут гармонировать с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нам, и ваш дворец станет территорией, где всякий деталь выражает вашу особенность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]портале sun-interio1.ru[/url].

  Закажите шторы со складками у нас, и ваш резиденция преобразится в парк стиля и комфорта. Обращайтесь к нашей команде, и мы предоставим помощь вам воплотить в жизнь свои мечты о идеальном дизайне.
  Создайте вашу собственную собственную историю оформления с нами. Откройте мир перспектив с текстильными шторами плиссе под индивидуальный заказ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *