Данъци за самонаетите лица

Лицата, които са регистрирани като самонаети трябва да плащат подоходен данък (income tax), когато надвишат определения лимит за необлагаеми доходи. Обаче освен него, има и други данъци и такси, които трябва да плащат. Другите основни данъци и такси са:

– Осигуровки (National Insurance) – осигуровките могат да бъдат от клас 1 или клас 2. Плащането на осигуровки от клас 1 се налага когато наемате служители, които да работят за вас. Осигуровки от клас 2 се внасят, за да имате право на някои държавни помощи и облаги, като например пенсия. За периода 2013-2014 година, сумата на осигуровката е 2,70 паунда на седмица.

Данък печалба (Capital Gains Tax – CGT) – може да ви се наложи да платите този данък ако продадете бизнеса си или собствен имот, който е ползван за бизнес цели. От HMRC ще решат дали сте използвали имота частично за бизнес цели (solely) или е използван изцяло за бизнес цели (exclusively). Ще трябва да платите данък печалба, само ако от HMRC решат, че сте ползвали имота изцяло за бизнес цели. Ако се питате каква е разликата между двата термина, сега ще обясним и това:

  1. Когато сте използвали имот частично за бизнес цели, например дома си, това значи, че сте заделили част от него за офис, но сте я ползвали само през определена част от времето;
  2. Когато сте използвали имота изцяло за целите на бизнеса ви, това значи, че използвате заделена част от него, например за офис,  през цялото време.

Когато използвате дома си изцяло за бизнес цели, имате право на данъчни облекчения, но при продажбата му ще трябва да платите данък печалба. Ако използвате дома си частично за бизнеса ви, при продажба няма да платите този данък, но няма да имате и право на данъчни облекчения.

Данък добавена стойност – ДДС (Value Added Tax – VAT) – като самонаето лице вие също трябва да плащате ДДС за покупките си, но след това имате възможност да си го върнете, ако стоките, които сте закупували са за бизнес цели. Добре е да се регистрирате за връщане на ДДС, особено ако планувате големи покупки за целите на вашия бизнес. Ако решите да не се регистрирате за възвръщане на ДДС няма да имате това право, дори и за покупки свързани с вашия бизнес, но по този начин ще вписвате пълните разходи за тези стоки в данъчната си декларация и по този начин ще получите по-големи данъчни облекчения. Ако сте регистрирани за връщане на ДДС ще имате правото да си възстановите платеното за данъка, но ще трябва да го добавите и към услугите и стоките, които предлагате.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *