Здраве и безопасност на строителният обект

Строителната площадка е едно от най-опасните места за работа. Много от инцидентите по време на работа могат да бъдат избегнати, ако работниците и работодателите спазват условията за здраве и безопасност на работното място и поддържат комуникацията помежду си.

За да може работата да върви безпроблемно, още преди пристигането на работниците на строителният обект за първи път, мениджърите трябва да са осигурили всичко необходимо за гарантиране здравето и безопасността и да бъде свършена работата ефективно. Има 5 основни неща, които мениджърите  трябва да подготвят за работещите.

Отговорности на мениджърите в строителните обекти:

 1. Винаги трябва да се знае кога работниците са на обекта.

При пристигане на работното място трябва да има кой да посрещне работниците. За целта мениджъра на обекта трябва да бъде винаги навреме и да са наясно кой работи или посещава обекта. При пристигането си работниците трябва да се обадят на своя мениджър. Понякога може да се наложи работещият да се разпише или да се обади на отговорното лице при пристигането си. По същият начин трябва да се процедира и при напускане на обекта.

 1. Трябва да поучите начален инструктаж.

Според закона във Великобритания, преди работещият в строителен обект да започне работа, той трябва да получи подробен инструктаж, според който да работи безопасно и ефективно, опазвайки здравето на себе си и околните. Всичко, което се предава на работниците, трябва да е на разбираем език, а ако някой от тях не е сигурен за нещо, трябва да поиска повече разяснения. Ако работника не е работил на строителен обект известно време, трябва да попита някой от мениджърите дали ще трябва да получи допълнителна информация.

 1. Трябва да получите специфична за обекта информация

Независимо колко години трудов стаж има даденият работник, работата на всеки строителен обект е различна. Поради този факт мениджърите са длъжни да дадат правилна и подробна информация за работата на съответният обект на работниците, които започват работа, както и информация за специфичните особености. Мениджърите трябва да посочат конкретно какви са възможните рискове и правилата за контрол над тях.

Всеки работник трябва да получи информация за това, кои са мениджърите на обекта и какви мерки се предвиждат при злополуки и инциденти, как се задействат противопожарните инсталации, как всеки работник трябва да действа при пожар, какви са условията за почивка. На всеки работник се полага почивка на топло и сухо място.

 1. Вашият обект трябва да насърчава комуникациите

Когато работещите в строителните обекти са пряко обвързани със здравето и безопасността, опасността от инциденти е много по-малка. Мениджърите трябва да предоставят възможност на всеки работник да дава своето мнение, било то чрез кутиите за предложения или на ежедневните брифинги, обръщайки се към мениджърите.

 1. Мениджърите на строителният обект трябва да ви държат постоянно информирани

Работната среда на строителните обекти постоянно се променя и една от основните причини за злополуки са непредвидените действия. В най-добрите обекти информацията се обновява постоянно. В много обекти има табла за информация, на които е изписана ясно и точно всяка подробност, която трябва да бъде на вниманието на работещите в него.

Отговорности на работниците в строителните обекти:

След като работниците са получили цялата информация, която е необходима за безопасна работа на обекта, те имат отговорността да спазват правилата и да следят за настъпили промени.

 1. Работниците трябва да спазват правилата

На строителната площадка правилата са създадени, за да се сведе до минимум опасността и риска за здравето на работещите. Едни от най-честите причини за инциденти на строителният обект са движещи се коли и предмети или неправилна работа със запалими вещества. Поради тази причина повечето от правилата са именно за това как да се придвижват различните коли на територията на обекта, къде да паркират и какво трябва да направят работниците, когато видят движеща се кола.

Останалата част от правилата са и за това къде са местата за пушене и за напомняне на работниците да прибират оборудването, с което не работят в момента.

 1. Внимателно подготвяне на всяка задача

С оглед здравето и безопасността на всеки човек, работниците са длъжни внимателно да се подготвят за всяка задача. Мениджърите на обекта изготвят и предварително записват план за действие, който трябва стриктно да се следва от работещите. В плана за действие се описва какви умения са нужни на работника, какви инструменти трябва да използва, какво облекло и какви са опасностите при изпълнение на задачата.

Работниците, от своя страна, трябва да дадат своето мнение и преценка за това дали имат нужните умения, инструменти, предпазно оборудване, както и дали то им е удобно и по мярка.

 1. Спазване на препоръките за безопасна работа

Всеки работник трябва да спазва препоръките и да прилага знанията и уменията, които притежава при изпълнение на поставените задачи. Например, ако трябва да се пренасят тежки предмети, работника трябва да използва уредите, които са предназначени за целта. Освен това всеки трябва да работи с грижа и към останалите. В случаите, когато няколко човека работят заедно, но един или повече от тях не са с необходимото предпазно облекло, останалите трябва да му кажат.

 1. Работникът трябва да може да каже “не”

Значителна част от злополуките на строителните обекти стават, когато някой върши работа, с която не е добре запознат. За това работникът, въпреки желанието си да не отказва работа и стремежа си към завършване на обекта, трябва да може да отклони задача, за изпълнението на която не е сигурен в собствените си умения.

Това се отнася и за случаите, в които работник забележи, че негов колега не е добре подготвен за дадена задача. В този случай е добре да се поддържа комуникацията между хората, а също и да се потърси помощ от мениджърите на обекта.

 1. Учете се постоянно

Както и при всяка друга работа, работата на строителен обект се развива, машините и техниките се усъвършенстват и работещите трябва да обновяват своите знания периодично. Дори и при тясно специализирана работа винаги има какво още да научите. Когато работниците разширяват знанията си постоянно, това им гарантира тяхното и на колегите им здраве и безопасност.

 

 

27 Comments to “Здраве и безопасност на строителният обект”

 1. Быстромонтируемые здания – это современные системы, которые отличаются высокой скоростью строительства и мобильностью. Они представляют собой постройки, образующиеся из предварительно изготовленных составных частей либо компонентов, которые могут быть быстро смонтированы в районе строительства.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые здания цена под ключ[/url] отличаются податливостью а также адаптируемостью, что дает возможность легко менять а также переделывать их в соответствии с потребностями клиента. Это экономически лучшее и экологически устойчивое решение, которое в крайние лета получило маштабное распространение.

 2. Быстро возводимые здания: бизнес-польза в каждом строительном блоке!
  В современной реальности, где время имеет значение, строения быстрого монтажа стали настоящим спасением для коммерции. Эти прогрессивные сооружения комбинируют в себе твердость, финансовую экономию и быстрый монтаж, что позволяет им оптимальным решением для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Проект быстровозводимого здания цена[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Часы – ключевой момент в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это особенно выгодно в моменты, когда актуально быстро начать вести дело и начать монетизацию.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто уменьшается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сократить затраты и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это первоклассное решение для проектов любого масштаба. Они сочетают в себе быстрое строительство, экономическую эффективность и устойчивость, что дает им возможность оптимальным решением для фирм, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и выручать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для ваших будущих проектов!

 3. Быстро возводимые здания: коммерческий результат в каждом элементе!
  В сегодняшнем обществе, где время – деньги, объекты быстрого возвода стали настоящим спасением для коммерческой деятельности. Эти современные сооружения обладают солидную надежность, экономичное использование ресурсов и быстрый монтаж, что делает их превосходным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций стоимость[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Время – это самый важный ресурс в бизнесе, и здания с высокой скоростью строительства позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно востребовано в сценариях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать получать доход.
  2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, затраты на экспресс-конструкции часто бывает ниже, по сравнению с обычными строительными задачами. Это дает возможность сэкономить деньги и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это отличное решение для коммерческих задач. Они объединяют в себе быстроту возведения, экономию средств и высокую прочность, что дает им возможность отличным выбором для компаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего начинания!

 4. Эффективное теплоизоляция наружных стен — благополучие и экономическая эффективность в жилом жилье!
  Согласитесь, ваш недвижимость заслуживает первоклассного! Тепловая изоляция фасадов – не всего лишь решение для сбережения на отопительных расходах, это вложение в удобство и долголетие вашего здания.
  ✨ Почему изоляция с нами-мастерами?
  Профессионализм: Наши – компетентные. Мы все заботимся о каждом элементе, чтобы обеспечить вашему жилью идеальное теплоизоляция.
  Стоимость теплоизоляции: Наша бригада ценим ваш бюджетные возможности. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Стоимость работ по утеплению и отделке фасада[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вложение средств в ваше комфортное будущее!
  Энергосберегающие меры: Забудьте о утечках тепла! Наши не только сохраняют тепловую энергию, но и дарят вашему зданию новый уровень уюта энергоэффективности.
  Обустройте свой дом комфортным и стильным и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]официальном сайте
  [/url]
  Не предоставляйте свой коттедж на произвольное решение. Доверьтесь мастерам и создайте комфорт вместе с нами-специалистами!

 5. Эффективное термоизоляция обшивки — удобство и экономическая выгода в приватном здании!
  Согласитесь, ваш коттедж заслуживает выдающегося! Утепление наружных стен – не только решение для сбережения на отопительных расходах, это вкладывание в комфорт и устойчивость вашего здания.
  ✨ Почему тепловая изоляция с нами-специалистами?
  Опыт: Наши – квалифицированные. Наш коллектив заботимся о каждой конкретной, чтобы обеспечить вашему жилищу идеальное утепление.
  Затраты тепловой изоляции: Наша бригада ценим ваш денежные средства. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление дома снаружи цена[/url] – начиная с 1350 руб./кв.м. Это инвестиция в ваше уютное будущее!
  Энергосберегающие решения: Забудьте о потерях тепла! Наша технология не только сохраняют тепловую атмосферу, но и дарят вашему жилью новый качество энергоэффективности.
  Преобразуйте свой жилище теплым и стильным и модным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]веб-сайте компании
  [/url]
  Не оставляйте свой жилище на произвольное решение. Доверьтесь мастерам и создайте комфорт вместе с нами!

 6. Забота о домашнем пространстве – это забота о удовлетворении. Утепление наружных стен – это не только модный облик, но и обеспечение теплового комфорта в вашем уголке уюта. Наш коллектив, наша команда профессионалов, предлагаем вам превратить ваш дом в прекрасное место обитания.
  Наши творческие решения – это не просто утепление, это искусство с каждым слоем. Мы предпочитаем гармонии между формой и содержанием, чтобы ваш дом стал не только теплым, но и великолепным.
  И самое важное – удовлетворительная стоимость! Мы уверены, что профессиональные услуги не должны быть сверхдорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада дома цена за 1м[/url] начинается всего от 1250 руб/кв. метр.
  Современные технологии и высококачественные материалы позволяют нам создавать термомодернизацию, которая гарантирует долгий срок службы и надежность. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление – наше утепление станет вашим надежным барьером от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о удовольствии в вашем доме. Обращайтесь к опытным мастерам, и ваш уголок станет настоящим произведением искусства, которое дарит тепло и радость. Вместе мы создадим комфортабельное жилье, где вам будет по-настоящему комфортно!

 7. Дорогие Гости!
  Предоставляем вам инновационное понятие в мире стилистики интерьера – шторы плиссе. Если вы рассчитываете к превосходству в всей странице вашего дома, то эти гардины станут отличным паттерном для вас.
  Что делает шторы плиссе настолько живыми уникальными? Они объединяют в себе шик, функциональность и практичность. Благодаря особенной структуре, инновационным тканям, шторы плиссе идеально подходят к для какова угодно комнатки, будь то гостиная, гнездо, плитки или секретарское поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]плиссированные жалюзи на окна[/url] – отразите уют и красоту в вашем доме!
  Чем привлекательны шторы плиссе для вас? Во-первых, их своеобразный декор, который прибавляет привлекательность и изысканность вашему обстановке. Вы можете выбирать из разнообразных структур, цветов и стилей, чтобы подчеркнуть уникальность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают массивный круг практических возможностей. Они могут регулировать уровень света в помещении, покрывать от солнечного света, обеспечивать закрытость и формировать комфортную атмосферу в вашем доме.
  Мы сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]http://www.tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы поможем вам подобрать шторы плиссе, которые отлично гармонизируются с для вашего интерьера!

 8. Наша команда искусных специалистов находится в готовности предоставить вам современные средства, которые не только ассигнуруют надежную протекцию от мороза, но и преподнесут вашему собственности оригинальный вид.
  Мы деятельны с современными веществами, утверждая постоянный срок использования и великолепные результаты. Изоляция наружных стен – это не только экономия ресурсов на отоплении, но и ухаживание о природной среде. Экологичные инновации, какие мы претворяем в жизнь, способствуют не только своему, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое ключевое: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление и обшивка дома стоимость[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое сделает ваш жилище в подлинный комфортный уголок с небольшими затратами.
  Наши пособия – это не только утепление, это формирование поля, в котором каждый член отражает ваш персональный стиль. Мы берем во внимание все ваши требования, чтобы осуществить ваш дом еще больше дружелюбным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте дела о своем корпусе на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш дворец не только теплее, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в пределы благополучия и уровня.

 9. Мы служба специалистов по продвижению в интернете, специализирующихся на продвижении сайтов в поисковых системах.
  Мы достигли значительных результатов и желаем поделиться с вами нашими знаниями и навыками.
  Что мы можем вам предложить:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]продвижение сайта англоязычном интернете[/url]
  • Полный аудит вашего сайта и создание индивидуальной стратегии продвижения.
  • Повышение эффективности контента и технических аспектов вашего сайта.
  • Постоянный контроль и анализ данных для улучшения вашего онлайн-присутствия.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  Уже много клиентов оценили результаты: рост посещаемости, улучшение позиций в поисковых системах и, конечно, рост бизнеса. Вы можете получить бесплатную консультацию у нас, для обсуждения ваших потребностей и разработки стратегии продвижения, соответствующей вашим целям и финансовым возможностям.
  Не упустите шанс улучшить свои результаты в интернете. Свяжитесь с нами сегодня же.

 10. Наша группа профессиональных исполнителей готова предоставлять вам инновационные технологии, которые не только обеспечат надежную защиту от прохлады, но и дарят вашему коттеджу современный вид.
  Мы работаем с последовательными материалами, обеспечивая долгосрочный срок службы работы и блестящие итоги. Теплоизоляция облицовки – это не только экономия ресурсов на прогреве, но и внимание о окружающей природе. Энергоэффективные подходы, какие мы используем, способствуют не только зданию, но и сохранению экосистемы.
  Самое основное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада стоимость цена[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое изменит ваш хаус в действительный уютный корнер с скромными затратами.
  Наши труды – это не всего лишь теплоизоляция, это создание поля, в где любой элемент показывает ваш персональный манеру. Мы возьмем во внимание все твои запросы, чтобы осуществить ваш дом еще еще более гостеприимным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте труды о своем ларце на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш домик не только уютнее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на портале. Добро пожаловать в обитель уюта и качества.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *