Здраве и безопасност на строителният обект

Строителната площадка е едно от най-опасните места за работа. Много от инцидентите по време на работа могат да бъдат избегнати, ако работниците и работодателите спазват условията за здраве и безопасност на работното място и поддържат комуникацията помежду си.

За да може работата да върви безпроблемно, още преди пристигането на работниците на строителният обект за първи път, мениджърите трябва да са осигурили всичко необходимо за гарантиране здравето и безопасността и да бъде свършена работата ефективно. Има 5 основни неща, които мениджърите  трябва да подготвят за работещите.

Отговорности на мениджърите в строителните обекти:

  1. Винаги трябва да се знае кога работниците са на обекта.

При пристигане на работното място трябва да има кой да посрещне работниците. За целта мениджъра на обекта трябва да бъде винаги навреме и да са наясно кой работи или посещава обекта. При пристигането си работниците трябва да се обадят на своя мениджър. Понякога може да се наложи работещият да се разпише или да се обади на отговорното лице при пристигането си. По същият начин трябва да се процедира и при напускане на обекта.

  1. Трябва да поучите начален инструктаж.

Според закона във Великобритания, преди работещият в строителен обект да започне работа, той трябва да получи подробен инструктаж, според който да работи безопасно и ефективно, опазвайки здравето на себе си и околните. Всичко, което се предава на работниците, трябва да е на разбираем език, а ако някой от тях не е сигурен за нещо, трябва да поиска повече разяснения. Ако работника не е работил на строителен обект известно време, трябва да попита някой от мениджърите дали ще трябва да получи допълнителна информация.

  1. Трябва да получите специфична за обекта информация

Независимо колко години трудов стаж има даденият работник, работата на всеки строителен обект е различна. Поради този факт мениджърите са длъжни да дадат правилна и подробна информация за работата на съответният обект на работниците, които започват работа, както и информация за специфичните особености. Мениджърите трябва да посочат конкретно какви са възможните рискове и правилата за контрол над тях.

Всеки работник трябва да получи информация за това, кои са мениджърите на обекта и какви мерки се предвиждат при злополуки и инциденти, как се задействат противопожарните инсталации, как всеки работник трябва да действа при пожар, какви са условията за почивка. На всеки работник се полага почивка на топло и сухо място.

  1. Вашият обект трябва да насърчава комуникациите

Когато работещите в строителните обекти са пряко обвързани със здравето и безопасността, опасността от инциденти е много по-малка. Мениджърите трябва да предоставят възможност на всеки работник да дава своето мнение, било то чрез кутиите за предложения или на ежедневните брифинги, обръщайки се към мениджърите.

  1. Мениджърите на строителният обект трябва да ви държат постоянно информирани

Работната среда на строителните обекти постоянно се променя и една от основните причини за злополуки са непредвидените действия. В най-добрите обекти информацията се обновява постоянно. В много обекти има табла за информация, на които е изписана ясно и точно всяка подробност, която трябва да бъде на вниманието на работещите в него.

Отговорности на работниците в строителните обекти:

След като работниците са получили цялата информация, която е необходима за безопасна работа на обекта, те имат отговорността да спазват правилата и да следят за настъпили промени.

  1. Работниците трябва да спазват правилата

На строителната площадка правилата са създадени, за да се сведе до минимум опасността и риска за здравето на работещите. Едни от най-честите причини за инциденти на строителният обект са движещи се коли и предмети или неправилна работа със запалими вещества. Поради тази причина повечето от правилата са именно за това как да се придвижват различните коли на територията на обекта, къде да паркират и какво трябва да направят работниците, когато видят движеща се кола.

Останалата част от правилата са и за това къде са местата за пушене и за напомняне на работниците да прибират оборудването, с което не работят в момента.

  1. Внимателно подготвяне на всяка задача

С оглед здравето и безопасността на всеки човек, работниците са длъжни внимателно да се подготвят за всяка задача. Мениджърите на обекта изготвят и предварително записват план за действие, който трябва стриктно да се следва от работещите. В плана за действие се описва какви умения са нужни на работника, какви инструменти трябва да използва, какво облекло и какви са опасностите при изпълнение на задачата.

Работниците, от своя страна, трябва да дадат своето мнение и преценка за това дали имат нужните умения, инструменти, предпазно оборудване, както и дали то им е удобно и по мярка.

  1. Спазване на препоръките за безопасна работа

Всеки работник трябва да спазва препоръките и да прилага знанията и уменията, които притежава при изпълнение на поставените задачи. Например, ако трябва да се пренасят тежки предмети, работника трябва да използва уредите, които са предназначени за целта. Освен това всеки трябва да работи с грижа и към останалите. В случаите, когато няколко човека работят заедно, но един или повече от тях не са с необходимото предпазно облекло, останалите трябва да му кажат.

  1. Работникът трябва да може да каже “не”

Значителна част от злополуките на строителните обекти стават, когато някой върши работа, с която не е добре запознат. За това работникът, въпреки желанието си да не отказва работа и стремежа си към завършване на обекта, трябва да може да отклони задача, за изпълнението на която не е сигурен в собствените си умения.

Това се отнася и за случаите, в които работник забележи, че негов колега не е добре подготвен за дадена задача. В този случай е добре да се поддържа комуникацията между хората, а също и да се потърси помощ от мениджърите на обекта.

  1. Учете се постоянно

Както и при всяка друга работа, работата на строителен обект се развива, машините и техниките се усъвършенстват и работещите трябва да обновяват своите знания периодично. Дори и при тясно специализирана работа винаги има какво още да научите. Когато работниците разширяват знанията си постоянно, това им гарантира тяхното и на колегите им здраве и безопасност.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *