Избор на име за новата фирма

Когато решите да започнете бизнес трябва да регистрирате фирма, но за тази цел тя трябва да си има име. Повечето хора мислят, че това е лесно и го оставят на последно място, но грешат с тази преценка.

Името на фирмата трябва да е възможно най-подходящо и трябва да сте на ясно, че не можете да избирате свободно. Ако се питате какво име да изберете или пък какви правила да спазите, то тук ще намерите каквото търсите.

.

Изберете подходящо име

Хората не мислят, че името на фирмата има толкова голямо значение, но забравят, че точно то ще ги съпътства винаги докато имат собствен бизнес. Едно добре подбрано име може да ви осигури повече клиенти, отколкото това, което сте избрали просто така. Ако не можете да измислите подходящо име, можете да се допитате до близките си или до приятели. Помислете добре и не бързайте да регистрирате фирмата. Преди това проверете името и се информирайте добре дали имате законно право да го използвате.

Проверете  уникално ли е избраното име

След като изберете име проверете дали то вече не е регистрирано. Справката става към Companies House, но трябва да знаете, че когато проверявате името за уникалност всички пунктуационни знаци и пространства между думите няма да бъдат включени в търсенето, например ако добавите удивителен след името, което сте избрали няма да има никаква разлика за търсачката. Освен тези неща, думите „The” и “Company” също се игнорират, така, че ако искате да регистрирате „Тhe London Tea Rooms”, а вече има регистрирана фирма с  име “London Tea Rooms”, няма да можете да го направите.

Използване на име на фирма с прекратена дейност или на фирма в процес на ликвидация

Нямате право да регистрирате фирмата си със същото име като на друга, която е в процес на ликвидация. Ако вече сте харесали името на някоя фирма и чакате да я ликвидират, за да регистрирате вашата, няма да можете, защото е против закона. Но ако искате да се възползвате от името на някоя фирма, която е прекратила дейността си, тогава вече може да го направите. От Companies House маркират имената на фирмите в процес на ликвидация с „L”, а на тези, които са прекратили дейност с „D”.

Избягвайте употребата на деликатни думи

 „Деликатни“ думи се всякакви нецензурни и обидни думи или думи, които дават лъжовна информация на хората, употребата на имена на държави в някои случаи и др. Списъкът със тези думи е много дълъг, така че проверете дали имате право да използвате името, което сте избрали за вашата фирма.

  • Използване на думи, които са свързани с държави и имена на държави.

Внимавайте, когато използвате думи като британско, Англия, Шотландия, ирландски, Ирландия, България, български, международен, европейски, Европа и др. Подобни думи в името на фирмата ви може да изглеждат като намек, че тя е свързана с правителствена организация или търговско сдружение, особено ако думата е употребена като първа в името. Ако решите да я поставите след друга дума може и да успеете да регистрирате избраното име, но е препоръчително да не рискувате, за да нямате проблеми.

  • Използване на авторитетни думи.

Правилата са строги за използването на авторитетни думи в името на фирмите. Примери за такива думи са – асоциация, федерация, сдружение, общество и др. Не трябва да използвате подобни думи, защото може да изглежда, че придавате авторитет на фирмата си , който тя всъщност няма. Освен това проверете дали може да използвате и други подобни думи, като например съвет, борд, власт, орган, институция и др.

  • Употреба на думи, които описват специфични функции и обекти.

Когато давате име на фирмата си е добре да не включвате в името й думи, които са свързани с обекти и функции, защото е неуместно. Не е добре да използвате думи като фонд, фондация, благотворителна, група, общество, холдинг, патент, пощенски клон, попечителство и др.  Ако вашата фирма няма да изпълнява специфична функция, тогава не трябва да използвате подобни думи.

3 Comments to “Избор на име за новата фирма”

  1. The most talked about weight loss product is finally here! FitSpresso is a powerful supplement that supports healthy weight loss the natural way. Clinically studied ingredients work synergistically to support healthy fat burning, increase metabolism and maintain long lasting weight loss. https://fitspresso-try.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *