Извличане на максимума от LinkedIn при търсенето на работа

Извличане на максимума от LinkedIn при търсенето на работаЕвелина Средовска,

www.thebestjobever.co.uk

LinkedIn е най-голямата социална мрежа за професионалисти и е с над 300 милиона потребители в над 200 страни по света. Това прави тази мрежа толкова ефективна за взаимодействие при търсенето на работа.

Ако имате профил в LinkedIn – направете го изчерпателен

Обърнете внимание на факта, че това е професионален профил и няма нищо общо с Facebook или друга подобна мрежа. Профилът ви трябва да е възможно най-пълен, защото, ако го чете потенциален работодател, той трябва да получи възможно наймного информация за това какви са способностите и уменията ви и какво можете да направите за компанията му – ползи и конкретни резултати.

Реално вашият профил тук е вашата автобиография. За да е по-лесно, можете да копирате повечето от информацията във вашето CV, защото т.нар. Summary (обобщение, резюме) в LinkedIn се явява всъщност Personal Profi le на вашето CV (профила – параграф за вас и вашите умения).

Следващата стъпка е да се присъедините към различни групи и да „следвате“ компании, от които се интересувате. По този начин ще привлечете повече трафик (и внимание) към вашия профил. Но не се присъединявайте към всяка една група, която видите, а изберете само тези, които смятате, че впоследствие биха ви послужили с информация, контакти или дори възможност за работа. След това можете да се свържете с професионалисти във вашата сфера, както и да имате възможност да завържете връзки с хора, които могат да ви помогнат или препоръчат за работа.

Друго нещо, което можете да направите, за да впечатлите работодател, е, ако имате „препоръки“ на вашата страница. Препоръката не трябва да е по-дълга от 2-3 реда, споменавайки, колко добре сте се справили с някоя задача или как добре сте обслужили клиент. Не е нужно нещо дълго и сложно написано, за да направите добро впечатление на работодателя. За да получите препоръка от някои от вашите connections (хората, с които сте се „свързали“ в LinkedIn), трябва само да попитате!

За да търсите директно работа, трябва да кликнете на менюто JOBS, което се  намира най-отгоре на страницата. Хубавото тук е, че можете да търсите работа не само по ключови думи и местоположение, но и по големина на компаниятa, индустрия, заплащане, кариерно ниво, функция на позицията (дали е управление, продажби, човешки ресурси, маркетинг и т.н.). Това позволява за много по-таргетирано търсене на работа, което, както се предполага, е и по-ефикасно.

LinkedIn има и своите приложения за мобилен телефон

Освен приложението си за мобилно ползване на уебстраницата, LinkedIn има и приложението „Connected“, което се използва като списък с контакти, имейли, работен календар, справочник със събития, както и за напомняне на работни годишнини на вашите контакти.

Друго много полезно приложение на LinkedIn e LinkedIn Job Search app. С това приложение търсенето на работа през социалната мрежа става още по-лесно. Тук отново се кандидатства чрез профила ви и затова трябва да му обърнете специално внимание. Имате опцията да запазите работната позиция, от която се интересувате, за по-късно. Приложението ви показва и работни предположения (suggested jobs) според предишни критерии, по които сте търсили работа. Също можете да видите за каква работа сте кандидатствали, коя компания и кога – а това е много полезно, когато ви се обадят за телефонно интервю.

И последното приложение, което ще разгледамe (но не и последно, което LinkedIn притежава), е Recruiter app. Това приложение е за работодатели и агенции, които набират персонал и работят мобилно. Работодателят може да търси и преглежда профили на потенциални кандидати, както и да поства работни позиции, като всичко това прави самия процес на търсене на кандидати по-лесен и за самия него.

Затова отделете достатъчно време и усилия за своя професионален LinkedIn профил – възможно е да попаднете в полезрението на компанията-мечта!

Източник: в. „БГБен“

Присъединете се към Фейсбук групата ни, за да научавате нови и полезни неща свързани с работата и кариерното развитие.

26 Comments to “Извличане на максимума от LinkedIn при търсенето на работа”

 1. El software de monitoreo de teléfonos móviles CellSpy es una herramienta muy segura y completa, es la mejor opción para un monitoreo efectivo de teléfonos móviles. La aplicación puede monitorear varios tipos de mensajes, como SMS, correo electrónico y aplicaciones de chat de mensajería instantánea como Snapchat, Facebook, Viber y Skype. Puede ver todo el contenido del dispositivo de destino: ubicación GPS, fotos, videos e historial de navegación, entrada de teclado, etc. https://www.xtmove.com/es/how-to-see-what-someone-is-doing-on-their-phone-without-them-knowing/

 2. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 3. Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

 4. Prostadine is an all-natural supplement designed to support prostate health and reduce the risk of developing an enlarged prostate. Unlike prescription drugs, Prostadine uses all-natural ingredients instead of dangerous drugs with nasty side effects.

 5. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 6. I have been struggling with this issue for a while and your post has provided me with much-needed guidance and clarity Thank you so much

 7. Glucotrust is a revolutionary nutritional supplement that is designed to support healthy blood sugar levels in the body. It is made from a blend of essential nutrients and powerful antioxidants that work together to promote optimal health and wellness.

 8. Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 9. Thank you for addressing such an important topic in this post Your words are powerful and have the potential to make a real difference in the world

 10. Alpilean is a natural dietary formula that has been proven to provide multiple health benefits. In order to experience these benefits, it is important to follow the recommended usage instructions. Unlike other supplements, Alpilean delivers on its promises and delivers results.

 11. Red Boost comes with a 180-day, 100% money-back guarantee, which means that customers have 180 days from the date of purchase to try the product and see if it works for them. Within this time frame, they can ask for a full refund if they are not happy with the results.

 12. Your writing is so eloquent and engaging You have a gift for connecting with your readers and making us feel understood

 13. Sugar Defender transcends symptom-focused interventions, delving into the root causes of glucose imbalance. It stands as a dynamic formula that seamlessly aligns with the body’s intrinsic mechanisms, presenting a distinctive and holistic approach to enhancing overall well-being. Beyond a mere supplement, Sugar Defender emerges as a strategic ally in the pursuit of balanced health.

 14. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 15. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 16. Metanail Complex is an innovative nail care product that is designed to improve the strength and appearance of nails. It is a unique formula that combines nourishing ingredients and powerful antioxidants to promote healthy nail growth and address common nail problems such as brittleness, peeling, and slow growth.

 17. The design and layout of this blog are so aesthetically pleasing and user-friendly It’s a pleasure to navigate through

 18. Thank you for providing a positive and constructive space for discussion It’s refreshing to see a blog with a kind and respectful community

 19. Thank you for addressing such an important topic in this post Your words are powerful and have the potential to make a real difference in the world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *