Имате бизнес идея – тествайте я първо

Проучването на пазара е ключов фактор, който помага на стартиращите фирми да определят своето появяване и развитие на пазара. Това е един от най-важните моменти при подготовката и бизнес планирането.

В сегашни дни интернет и социалните мрежи имат голямо  влияние върху развитието на даден бизнес. Но все пак директните разговори и продажби, тестването на продукти на място, както и установяването на бранда на фирмата си остава един от главните и най-добри начини за фирмено развитие. Прекият контакт с клиентите дава и есенциални факти, които няма как да бъдат получени чрез проучванията зад екрана на монитора.

Много често, когато правите проучване на пазара, ще откриете, че информацията се дава като цяло, но не е разделена и представена за отделните градове и региони. Също така трябва да се има в предвид, че икономическият климат се променя. За да планирате успешно своя старт, направете своето начално проучване ефективно.

Огледайте пазара

Това, което хората споделят в интервюта, както и това, което споделят в проучвания всъщност може да не се покрива с реалността. Причината не е в това, че някой иска да излъже относно начините си на пазаруване, а просто понякога очакванията на хората са различни от това, което всъщност те правят. Освен всичко друго, някои клиенти може да не знаят как се използва даден продукт и да се притесняват да попитат. Наблюденията на пазара по този начин се отнасят само до момента, в който се правят.

Интервюта лице в лице

Ако слушате от какво имат нужда хората, това ще ви даде най-точна информация за техните нужди и ще можете да насочите усилията си в тази посока. За да получите добра информация, трябва да сте подготвили добре построени въпроси. Информацията от интервюта, заедно с информацията от наблюденията на пазара може да бъде съчетана и да получите добра представа как да работите. Оставете вашите клиенти да ви водят напред.

Отделни групи

Малките групи от хора със сходни търсения могат да оформят една добра картина за това коя група от хора от какво има нужда. От вас се иска само да им предложите решението на проблема. Няколко човека с един и същи проблем оформят добра бизнес възможност.

Въпросници за проучване на пазара

Това е един от най-използваните методи за проучване на пазара. В него хората вземат участие, като отговарят на въпроси, свързани с продуктите и по този начин фирмата определя търсенето на хората. Около половината от въпросите се задават лице в лице, по телефона, малко по-малко разпространен е метода на задаване на въпроси чрез и-мейл или уеб проучвания, а проучванията чрез пощенски писма вече са почти напълно забравени.

Интервюирането на хора изисква много позитивност, любезност и способност за добро изразяване у човека, който задава въпросите. По принцип, въпросите зададени лично към клиента, с обръщение по име, имат много по-добра успеваемост. За да бъде успешно едно проучване, то трябва да има и максимално малко въпроси, зададени кратко и ясно. Не е необходимо да включвате всеки потенциален клиент в проучването си, вместо това изберете един или двама човека, които добре представят цяла група от хора със сходни изисквания и търсения.

Тестване на пазара

Най-доброто, което можете да постигнете в началната фаза на развитието на фирмата е, да намерите хора, които да използват продуктите ви преди да сте вложили прекалено много пари и усилия за отварянето на фирмата ви. Продавайте в ограничен район или малка секция от услугите или продуктите, с които разполагате.

Може да се наложи да дадете малка сума пари, за да започнете да предлагате продукта или услугата си. след като сте намерили малък кръг от щастливи клиенти, можете да увеличите малко разходите си, за да достигнете до малко повече хора.

В началото търсете клиенти, които имат малки изисквания и вие можете да ги посрещнете и да им дадете това, което търсят.

Като цяло проучването на пазара дава ясна представа на стартиращите фирми в много направления – как да започнат, как да разширят бизнеса си и да подобрят услугите и продуктите си.

14 Comments to “Имате бизнес идея – тествайте я първо”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *